Eind deze zomer was tussen de landbouworganisaties, de distributiesector (Comeos) en de voedingsindustrie (Fevia, Febev, ...) afgesproken dat de Belgische varkensboeren en melkveehouders op respectievelijk 30 en 46 miljoen euro eenmalige steun konden rekenen. Deze sectoren verkeren al een tijdje in een penibele situatie door de te lage prijzen voor hun producten. Daarnaast werd ook afgesproken om op lange termijn een structureel mechanisme op poten te zetten om de prijzenvolatiliteit te milderen. Maar terwijl de afspraken voor de melkboeren concreet werden nageleefd, was dat voor de varkenssector niet het geval. Een recent voorstel van de distributiesector en de vleesindustrie werd als onaanvaardbaar beschouwd en dinsdag kon men niet anders dan "de mislukking van het ketenoverleg" vaststellen, aldus de landbouworganisaties. De landbouworganisaties sluiten acties de volgende dagen niet uit. "We behouden ons het recht 'om een bezoek te brengen' aan de vleesverwerkende bedrijven en aan grootdistributie", luidt het in de mededeling. (Belga)

Eind deze zomer was tussen de landbouworganisaties, de distributiesector (Comeos) en de voedingsindustrie (Fevia, Febev, ...) afgesproken dat de Belgische varkensboeren en melkveehouders op respectievelijk 30 en 46 miljoen euro eenmalige steun konden rekenen. Deze sectoren verkeren al een tijdje in een penibele situatie door de te lage prijzen voor hun producten. Daarnaast werd ook afgesproken om op lange termijn een structureel mechanisme op poten te zetten om de prijzenvolatiliteit te milderen. Maar terwijl de afspraken voor de melkboeren concreet werden nageleefd, was dat voor de varkenssector niet het geval. Een recent voorstel van de distributiesector en de vleesindustrie werd als onaanvaardbaar beschouwd en dinsdag kon men niet anders dan "de mislukking van het ketenoverleg" vaststellen, aldus de landbouworganisaties. De landbouworganisaties sluiten acties de volgende dagen niet uit. "We behouden ons het recht 'om een bezoek te brengen' aan de vleesverwerkende bedrijven en aan grootdistributie", luidt het in de mededeling. (Belga)