Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in België in 2017 35.910 landbouwbedrijven waren. Dat zijn er 978 of 2,6 procent minder dan het jaar voordien. Vlaanderen (met Brussel erbij) telde in 2017 23.278 landbouwbedrijven (-3,15 procent), tegenover 12.632 (-1,73 procent) in Wallonië. "De opvallendste trend in de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven. Een gevolg daarvan is de concentratie van landbouwgrond. Op 37 jaar tijd, tussen 1980 en 2017, is 68 procent van de Belgische landbouwbedrijven verdwenen. Die evolutie ging even snel in Vlaanderen als in Wallonië (gemiddeld -2,5 procent per jaar)", staat te lezen in het rapport over de landbouwcijfers van de FOD Economie. In 1980 waren er nog meer dan 113.000 boerderijen in ons land. In 1990 waren dat er 87.000 en in 2000 nog ongeveer 62.000. (Belga)

Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat er in België in 2017 35.910 landbouwbedrijven waren. Dat zijn er 978 of 2,6 procent minder dan het jaar voordien. Vlaanderen (met Brussel erbij) telde in 2017 23.278 landbouwbedrijven (-3,15 procent), tegenover 12.632 (-1,73 procent) in Wallonië. "De opvallendste trend in de Belgische landbouwsector is de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven. Een gevolg daarvan is de concentratie van landbouwgrond. Op 37 jaar tijd, tussen 1980 en 2017, is 68 procent van de Belgische landbouwbedrijven verdwenen. Die evolutie ging even snel in Vlaanderen als in Wallonië (gemiddeld -2,5 procent per jaar)", staat te lezen in het rapport over de landbouwcijfers van de FOD Economie. In 1980 waren er nog meer dan 113.000 boerderijen in ons land. In 1990 waren dat er 87.000 en in 2000 nog ongeveer 62.000. (Belga)