De bank-verzekeraar KBC boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van bijna anderhalf miljard euro. Dat is een derde meer dan de winst uit de eerste helft van 2016. Fantastische resultaten, en toch gaat de beurskoers van KBC vandaag lager.
...

De bank-verzekeraar KBC boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van bijna anderhalf miljard euro. Dat is een derde meer dan de winst uit de eerste helft van 2016. Fantastische resultaten, en toch gaat de beurskoers van KBC vandaag lager.Dat komt omdat de bank aankondigde dat de beslissing van de regering om de vennootschapsbelasting te verlagen KBC in eerste instantie geld zal kosten. KBC heeft immers nog een pak overgedragen verliezen uit het verleden, die het kan aftrekken van zijn belastingen. Die verliezen staan in de balans geboekt als activa ('deferred tax assets'), met een bepaalde waarde.Door de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting van 34 procent (over 29,6 procent in 2018) tot 25 procent in 2020 worden die activa minder waard. KBC berekende dat het gaat om een waardevermindering van 230 miljoen euro. Dat bedrag wordt dit jaar afgeboekt. Dat drukt de winst van KBC over 2017 met 230 miljoen euro. Analisten vrezen dat dat gevolgen zal hebben voor de dividenduitkering.KBC-topman Johan Thijs wil daar niet op vooruitlopen. KBC blijft volgens hem bij zijn voornemen minstens de helft van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Hij wijst erop dat de raad van bestuur en de algemene vergadering kunnen beslissen een groter deel uit te keren.Dat de verlaging van de vennootschapsbelasting in eerste instantie drukt op de rendabiliteit, is een gegeven dat niet alleen speelt bij KBC. Alle bedrijven met grote overgedragen verliezen uit het verleden kunnen daaronder lijden. De verwachting is dat vooral de financiële instellingen, die in de periode 2008-2011 reusachtige verliezen incasseerden, afwaarderingen zullen moeten doen."Op termijn recupereren we natuurlijk dat geld", zegt Thijs. "Vanaf 2018 heeft de lagere vennootschapsbelasting een positief effect. Wij denken dat KBC de 230 miljoen euro verlies die we nu boeken, tegen 2020 gerecupereerd zal hebben. Pas daarna zal het positieve effect van de verlaging van de vennootschapsbelasting ten volle spelen." De verzekeraar Ageas, die woensdag zijn halfjaarresultaten publiceerde, zegt de impact van de regeringsvoorstellen nog te bestuderen. "Zolang er geen concrete wetgeving is, is het nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele impact, laat staan om een concreet cijfer te geven", zegt Ageas-woordvoerder Michaël Vandenbergen.Ageas wijst er wel op dat de impact sowieso beperkt zal blijven tot enkele miljoenen euro's. De verzekeringsgroep heeft naar eigen zeggen slechts 41 miljoen euro aan fiscaal recupereerbare verliezen uitstaan. De afschrijving van 230 miljoen euro bij KBC stemt overeen met een positie van fiscaal recupereerbare verliezen van 2,2 miljard euro. Naast KBC is BNP Paribas Fortis de bank met de meeste fiscaal recupereerbare verliezen uit het verleden.De resultaten van KBC worden gedragen door stabiele rente- en groeiende commissie-inkomsten. De rente-inkomsten bedroegen 1,03 miljard euro in het tweede kwartaal, en dalen niet meer op kwartaalbasis. In de huidige lagerente-omgeving is dat een mooie prestatie, die KBC toeschrijft aan de grotere kredietvolumes en de bewaking van de commerciële marges."De kredietverlening steeg met 2 procent op kwartaalbasis en met 4 procent op jaarbasis", zegt Johan Thijs. "Vooral in Centraal-Europa blijven de kredietvolumes sterk toenemen. De commerciële marges staan, door de grote concurrentie, vooral in België onder druk. We verwachten dat de druk op de rente-inkomsten nog tot 2019 zal aanhouden. Maar we denken dat we in de buurt van het huidige niveau zullen blijven."De commissie-inkomsten zitten dan weer fors in de lift. In het tweede kwartaal van 2017 liepen ze op tot 430 miljoen euro, dat is een vijfde meer dan de 360 miljoen euro uit het vergelijkbare kwartaal van 2016. "In België is het beleggersappetijt sinds begin dit jaar terug", verklaart Thijs. "De klanten kiezen massaal voor beleggingsfondsen. Geld van termijnrekeningen en spaarverzekeringen die aflopen, wordt vaak geïnvesteerd in beleggingsfondsen."De strikte kostenbeheersing zorgt ervoor dat KBC eind juni aan een kosten/inkomsten-ratio van 53 procent kwam. Daarmee is de instelling een van de meest efficiënte bank-verzekeraars van Europa. Niettemin blijft KBC mensen aanwerven, vooral in Tsjechië, terwijl een investeringsprogramma van anderhalf miljard euro in de digitalisering en in ICT loopt. Zonder de banktaksen zou de kosten/inkomsten-ratio van KBC dalen tot 47 procent.