De verzekeringsgroep Ageas (in België voor 75 procent eigenaar van AG Insurance) zette vorig jaar een recordwinst van 1,14 miljard euro neer. Dat is een toename met 16 procent in vergelijking met 2019. Het dividend blijft stabiel op 2,65 euro per aandeel.
...

De verzekeringsgroep Ageas (in België voor 75 procent eigenaar van AG Insurance) zette vorig jaar een recordwinst van 1,14 miljard euro neer. Dat is een toename met 16 procent in vergelijking met 2019. Het dividend blijft stabiel op 2,65 euro per aandeel.De winsttoename was deels te danken aan een eenmalige meevaller. Ageas kon 181 miljoen euro netto meerwaarde boeken op de verkoop van effecten uit de Fortis-erfenisportefeuille. In de verzekeringsbusiness situeerde de winstgroei zich in de tak schadeverzekeringen. Daar steeg de winst van Ageas met bijna 50 procent tot 391 miljoen euro.Door de coronamaatregelen was er minder verkeer op de weg en waren er minder ongevallen, waardoor Ageas minder schade moest vergoeden. De combined ratio (de verhouding schade-uitkeringen/premie-inkomsten) bedroeg 91,3 procent, tegen 95 procent een jaar eerder. Hoe lager dat cijfer, hoe beter. Ageas hield vorig jaar met andere woorden aan elke 100 euro premies 8,7 euro over.Dat Ageas zo goed boert in schadeverzekeringen, komt omdat de maatschappij hoofdzakelijk particulieren verzekert. Verzekeraars die zich vooral op ondernemingen richten, hebben meer zorgen. De afname van de economische activiteit drukt hun premie-inkomsten en geeft aanleiding tot een ander type schadeclaims.De dikke winsten die bepaalde verzekeraars momenteel uit autoverzekeringen halen, doet de vraag rijzen of de tarieven niet naar beneden kunnen. Op de persconferentie van de sectorfederatie Assuralia luidde het gisteren dat die premies in de periode 2015-2019 al met 10 procent gedaald zijn. CEO Hein Lannoy wees erop dat de kosten voor de herstelling van auto's in dezelfde periode fors gestegen zijn. Er zitten steeds meer sensoren en elektronica in het koetswerk van wagens, waardoor zelfs kleine aanrijdingen duurder uitvallen.Hans De Cuyper, de CEO van Ageas, vindt het verkeerd om te focussen op één goed jaar: "In verzekeringen zijn er goede en slechte jaren. In 2014 hebben we heel wat hagelschade moeten uitkeren, maar dat heeft niet geleid tot een premie-verhoging. Autoverzekeringen zijn met een gemiddelde marge van 2 procent over de jaren heen ook niet het meest aantrekkelijke segment in de schadeverzekeringen."Volgens De Cuyper zijn autoverzekeringen het voorbije decennium 20 procent goedkoper geworden, dankzij de hogere veiligheid op de weg en de veiligheidssystemen in de wagens. Hij gelooft dat die trend van dalende tarieven zal doorzetten: "Daar staat de concurrentie in de Belgische markt en de rol van de makelaar garant voor. Klanten kunnen ook een beroep doen op nieuwe formules, zoals de verzekering per kilometer of een verzekering die enkel geactiveerd wordt als het voertuig gebruikt wordt."In levensverzekeringen gaat het de Belgische verzekeringssector veel minder voor de wind. Assuralia meldde gisteren een afname van de premies met 5,4 procent in 2020. In individuele levensverzekeringen was er zelfs een daling van de inkomsten met 10 procent. Dat is vooral te wijten aan de lage rente en de 2 procent premietaks, die zulke producten onaantrekkelijk maakt.Ook de groep Ageas zag het premie-incasso in levensverzekeringen dalen met 5 procent. In België bedroeg de terugval van de premie-inkomsten in leven zelfs 12 procent. "De sterkte van Ageas ligt in de diversificatie van zijn model", beklemtoonde De Cuyper. "We hebben stabiele activiteiten in leven en niet-leven, en in Europa en in Azië. Als het in een bepaalde tak of een bepaalde regio minder gaat, kunnen we dat compenseren in de andere."Dat de premie-inkomsten van Ageas op groepsniveau amper met 1 procent daalden, is te danken aan de commerciële activiteiten in Azië die in de tweede jaarhelft een forse heropleving kenden. De winst in Azië lag dan weer lager door de lage rente in China en de volatiliteit op de financiële markten, maar dat maakte de groep goed met haar schadeverzekeringen in Europa.