De bank zag in het eerste semester ook de rentemarge gevoelig dalen, van 290 tot 254 miljoen euro. Argenta had die tegenwind naar eigen zeggen verwacht, maar maakt zich sterk dat het renteresultaat "deels wordt opgevangen door een sterke prestatie in de verzekeringspool". De ontvangsten voor fee-producten stegen tot 43 miljoen euro, in vergelijking met de 34 miljoen van een jaar eerder. Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 33 miljoen euro, in 2016 was dat 23 miljoen. Bovendien hamert de bank op een stijging van het klantenbestand. Argenta Spaarbank trok nieuwe klanten aan, goed voor een aangetrokken bedrag van 38,6 miljard euro. Bovendien kwamen er ook 2,1 miljard euro aan nieuwe kredieten bij. Die aanwas bevindt zich dan wel alleen in ons land, waar een groei van 14 procent werd opgetekend. In Nederland was er een daling van 31 procent, "in een sterk concurrentiële markt". "Het vertrouwen van de klanten in Argenta blijft sterk", zegt CEO Marc Lauwers, die het over een "solide prestatie" heeft. "Ondanks de zeer concurrentiële hypotheekmarkten in België en Nederland werd een strikte leendiscipline gehanteerd. Blijvende investeringen in een upgrade van de ICT-basisplatformen vormen de basis voor een verdere digitalisering en professionalisering van onze dienstverlening." (Belga)

De bank zag in het eerste semester ook de rentemarge gevoelig dalen, van 290 tot 254 miljoen euro. Argenta had die tegenwind naar eigen zeggen verwacht, maar maakt zich sterk dat het renteresultaat "deels wordt opgevangen door een sterke prestatie in de verzekeringspool". De ontvangsten voor fee-producten stegen tot 43 miljoen euro, in vergelijking met de 34 miljoen van een jaar eerder. Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 33 miljoen euro, in 2016 was dat 23 miljoen. Bovendien hamert de bank op een stijging van het klantenbestand. Argenta Spaarbank trok nieuwe klanten aan, goed voor een aangetrokken bedrag van 38,6 miljard euro. Bovendien kwamen er ook 2,1 miljard euro aan nieuwe kredieten bij. Die aanwas bevindt zich dan wel alleen in ons land, waar een groei van 14 procent werd opgetekend. In Nederland was er een daling van 31 procent, "in een sterk concurrentiële markt". "Het vertrouwen van de klanten in Argenta blijft sterk", zegt CEO Marc Lauwers, die het over een "solide prestatie" heeft. "Ondanks de zeer concurrentiële hypotheekmarkten in België en Nederland werd een strikte leendiscipline gehanteerd. Blijvende investeringen in een upgrade van de ICT-basisplatformen vormen de basis voor een verdere digitalisering en professionalisering van onze dienstverlening." (Belga)