België scoort daarin veel slechter dan andere EU-landen. In Denemarken, nummer twee, bedraagt de marginale belastingsdruk voor de 25 procent laagste inkomens 40 procent. In de EU is het gemiddelde amper 28 procent. De belastingsdruk is zeer hoog omdat de personenbelasting snel stijgt naarmate het inkomen toeneemt. Het gevolg is dat sommige werklozen er netto weinig op vooruitgaan als ze een baan vinden. "We hebben de enorme belastingsdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingsdruk geërfd", zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "De taxhift is een middel om daar iets aan te doen. De taxshift heeft vooral in 2016 de belastingsdruk op arbeid verminderd. In 2018 en 2019 volgen opnieuw belangrijke lastenverlagingen. De IMF-cijfers hebben betrekking op 2015. (Belga)

België scoort daarin veel slechter dan andere EU-landen. In Denemarken, nummer twee, bedraagt de marginale belastingsdruk voor de 25 procent laagste inkomens 40 procent. In de EU is het gemiddelde amper 28 procent. De belastingsdruk is zeer hoog omdat de personenbelasting snel stijgt naarmate het inkomen toeneemt. Het gevolg is dat sommige werklozen er netto weinig op vooruitgaan als ze een baan vinden. "We hebben de enorme belastingsdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingsdruk geërfd", zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "De taxhift is een middel om daar iets aan te doen. De taxshift heeft vooral in 2016 de belastingsdruk op arbeid verminderd. In 2018 en 2019 volgen opnieuw belangrijke lastenverlagingen. De IMF-cijfers hebben betrekking op 2015. (Belga)