Graydon spreekt in een toelichting bij de faillissementscijfers wel van "een trend naar stagnatie, maar dan op bijzonder hoog niveau". In maart 2011 gingen er namelijk 1.023 bedrijven over de kop, of een lichte daling met 2,5 procent ten opzichte van maart 2010 (toen de zwaarste maand ooit).

Verwacht wordt dat de komende maanden "jojobewegingen" gaan ontstaan, waarbij het aantal faillissementen de ene maand een record zal breken terwijl de cijfers de andere maand een lager aantal dan het jaar daarvoor zullen laten zien.

Het slechte weer komt voor het eerste kwartaal 2011 vanuit het Waalse Gewest, waar Graydon een stijging met 6,68 procent noteert. In Vlaanderen blijft de toename beperkt tot 0,38 procent, terwijl er in het Brusselse Gewest zelfs een daling met 1,98 procent werd genoteerd.

Voor Vlaanderen daalde het aantal bedrijven dat over de kop ging procentueel het sterkst in Oost-Vlaanderen, en in mindere mate in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Het aantal banen dat verloren ging als gevolg van de faillissementenregen klokte in het eerste kwartaal 2011 af op 6.109, een daling met 9 procent tegenover dezelfde periode 2010 .

Graydon spreekt in een toelichting bij de faillissementscijfers wel van "een trend naar stagnatie, maar dan op bijzonder hoog niveau". In maart 2011 gingen er namelijk 1.023 bedrijven over de kop, of een lichte daling met 2,5 procent ten opzichte van maart 2010 (toen de zwaarste maand ooit). Verwacht wordt dat de komende maanden "jojobewegingen" gaan ontstaan, waarbij het aantal faillissementen de ene maand een record zal breken terwijl de cijfers de andere maand een lager aantal dan het jaar daarvoor zullen laten zien. Het slechte weer komt voor het eerste kwartaal 2011 vanuit het Waalse Gewest, waar Graydon een stijging met 6,68 procent noteert. In Vlaanderen blijft de toename beperkt tot 0,38 procent, terwijl er in het Brusselse Gewest zelfs een daling met 1,98 procent werd genoteerd. Voor Vlaanderen daalde het aantal bedrijven dat over de kop ging procentueel het sterkst in Oost-Vlaanderen, en in mindere mate in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het aantal banen dat verloren ging als gevolg van de faillissementenregen klokte in het eerste kwartaal 2011 af op 6.109, een daling met 9 procent tegenover dezelfde periode 2010 .