"Wie halftijds aan de slag gaat, zal zijn loon nooit door twee gedeeld zien worden. Meer nog, hij zal een pak meer dan de helft van zijn voltijds loon overhouden omdat hij in een lagere belastingschaal terechtkomt", stelt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. Volgens haar houdt iemand die halftijds werkt, 62 procent over van het voltijdse nettoloon. Het NSZ vraagt om voltijds werkenden fiscaal meer te stimuleren. "De federale regering beloofde om werk te maken van een grondige belastinghervorming. Dan moet ze in één beweging de personenbelasting mee hervormen zodat een inkomen uit voltijdse arbeid niet zo zwaar belast wordt", aldus Mattheeuws. Volgens het NSZ waren er eind vorig jaar 1.722.086 voltijdse werknemers aan de slag in België en 883.694 deeltijdse werknemers. (Belga)

"Wie halftijds aan de slag gaat, zal zijn loon nooit door twee gedeeld zien worden. Meer nog, hij zal een pak meer dan de helft van zijn voltijds loon overhouden omdat hij in een lagere belastingschaal terechtkomt", stelt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. Volgens haar houdt iemand die halftijds werkt, 62 procent over van het voltijdse nettoloon. Het NSZ vraagt om voltijds werkenden fiscaal meer te stimuleren. "De federale regering beloofde om werk te maken van een grondige belastinghervorming. Dan moet ze in één beweging de personenbelasting mee hervormen zodat een inkomen uit voltijdse arbeid niet zo zwaar belast wordt", aldus Mattheeuws. Volgens het NSZ waren er eind vorig jaar 1.722.086 voltijdse werknemers aan de slag in België en 883.694 deeltijdse werknemers. (Belga)