"Sinds 30 oktober voeren de kustloodsen van het Loodswezen rustacties. De impact hiervan was de afgelopen periode merkbaar voor de scheepvaart naar de kusthavens", aldus het agentschap in een persbericht. "De gesprekken met de verschillende partijen hebben op 17 november tot een akkoord geleid. Afspraken over wervingen op korte termijn en een toekomstplan voor toekomstige wervingen werden intussen gemaakt." De kustloodsen zetten naar aanleiding van het akkoord hun stiptheidsacties met onmiddellijke ingang stop. Er worden inspanningen geleverd om de huidige hinder aan de scheepvaart spoedig weg te werken, aldus het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Alle partijen betreuren de impact van de acties maar benadrukken de goodwill die aanwezig was om tot een gezamenlijke oplossing te komen zodat de continuïteit van de dienstverlening kan verzekerd worden." De Associatie van Kustloodsen (AvK) verklaarde eind oktober dat er dringend nood is aan nieuwe kustloodsen, terwijl alles draait rond de eventuele multi-inzetbaarheid in het loodswezen. Ook laakte AvK het gebrek aan een plan rond multivalentie, terwijl vakbond VSOA vroeg dat de akkoorden rond de multivalentie voor het volledige loodswezen doorgevoerd worden. (Belga)

"Sinds 30 oktober voeren de kustloodsen van het Loodswezen rustacties. De impact hiervan was de afgelopen periode merkbaar voor de scheepvaart naar de kusthavens", aldus het agentschap in een persbericht. "De gesprekken met de verschillende partijen hebben op 17 november tot een akkoord geleid. Afspraken over wervingen op korte termijn en een toekomstplan voor toekomstige wervingen werden intussen gemaakt." De kustloodsen zetten naar aanleiding van het akkoord hun stiptheidsacties met onmiddellijke ingang stop. Er worden inspanningen geleverd om de huidige hinder aan de scheepvaart spoedig weg te werken, aldus het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Alle partijen betreuren de impact van de acties maar benadrukken de goodwill die aanwezig was om tot een gezamenlijke oplossing te komen zodat de continuïteit van de dienstverlening kan verzekerd worden." De Associatie van Kustloodsen (AvK) verklaarde eind oktober dat er dringend nood is aan nieuwe kustloodsen, terwijl alles draait rond de eventuele multi-inzetbaarheid in het loodswezen. Ook laakte AvK het gebrek aan een plan rond multivalentie, terwijl vakbond VSOA vroeg dat de akkoorden rond de multivalentie voor het volledige loodswezen doorgevoerd worden. (Belga)