Net in het jaar dat de top van AB InBev geen bonus kreeg, uitte een aandeelhouder kritiek op het vergoedingsbeleid. Zowel CEO Carlos Brito als CFO Felipe Dutra zag in 2016 een bonus aan hun neus voorbijgaan, na zwakke prestaties.
...

Net in het jaar dat de top van AB InBev geen bonus kreeg, uitte een aandeelhouder kritiek op het vergoedingsbeleid. Zowel CEO Carlos Brito als CFO Felipe Dutra zag in 2016 een bonus aan hun neus voorbijgaan, na zwakke prestaties.Toch had Faryda Lindeman, de investeerdersmanager bij NN Investment Partners, kritiek op dat vergoedingsbeleid. Het is niet transparant genoeg. "Welke criteria worden gebruikt voor het toekennen van de opties? En op basis van welke criteria verwerft het management bijkomende aandelen? Het loonbeleid bij de overgenomen brouwer SABMiller was veel duidelijker."De onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur, Olivier Goudet, verweerde zich tegen de kritiek. "Ons vergoedingsbeleid is een van de beste. Als dat van SABMiller beter zou zijn, dan was het bedrijf toch niet door ons overgenomen? Onze nieuwe bestuurders, die voordien bij SABMiller zaten, hebben onlangs nog gemeld dat ons management beter is dan het hunne. Er zijn wel degelijk criteria voor het krijgen van een bonus. Het principe eigenaarschap is een van de sleutelelementen van ons vergoedingssysteem."Waarna CEO Carlos Brito verduidelijkte. "Wij zijn geen uitvoerende managers. Wij zijn mede-eigenaars, we werken in de vennootschap voor de lange termijn, twintig tot dertig jaar (Carlos Brito startte bij de brouwer in 1989, nvdr). Je hebt veel managers die om de twee, drie jaar van onderneming veranderen. Daarmee smukken ze hun cv op. En ze krijgen vaak nog een bonus in cash. Maar eigenlijk zijn ze niet echt geïnteresseerd in de onderneming waar ze werken. Wij wel. Onze aandelen en opties worden pas uitgekeerd na vijf of tien jaar. Wie het bedrijf eerder verlaat, krijgt niets. En we krijgen enkel een bonus indien we resultaten halen. Als u als aandeelhouder een slecht jaar hebt, dan hebben ook wij als management een slecht jaar, en we krijgen geen bonus."De CEO herhaalde dat 2016 een "ontgoochelend" jaar was. Dat kwam door de slechte resultaten in Brazilië. "2016 was een van de moeilijkste jaren uit ons bestaan in Brazilië. Maar we blijven voorzichtig optimistisch voor het land. We kijken met vertrouwen naar de toekomst."Over de transparantie van het lonenbeleid kan wel wat gezegd worden. Het management krijgt in hoofdzaak een vast loon. Daarnaast een variabele bonus, op basis van de prestaties het voorbije jaar. En ten derde worden opties toegekend. Die variabele bonus is echter een bepaald bedrag, waarmee voor 60 procent nieuwe aandelen kunnen worden gekocht, tegen een korting. Als beloning krijgt de manager dan drie bijkomende gratis aandelen. De meeste leden van het management kiezen voor dat systeem. Met als resultaat dat het uiteindelijke bedrag van de bonus een flink stuk hoger is dan het in het boekjaar gerapporteerde bonusbedrag. Daarnaast kunnen prestatiecriteria veranderen met de jaren. Dat is logisch, want een bedrijf past zich aan de marktomstandigheden aan, maar het maakt het plaatje wel minder duidelijk.Faryda Lindeman van NN Investment Partners stelde niet enkel vragen over het vergoedingsbeleid. Ze vindt dat de familiale aandeelhouders, die 42 procent van de onderneming controleren, een te grote greep hebben op het bedrijf. Zij leveren acht van de vijftien bestuurders. "Dit bedrijf heeft slechts drie onafhankelijke bestuurders. Er moeten er meer komen. Er schort wat aan het deugdelijk bestuur. Bovendien heeft AB InBev meer diversiteit nodig in zijn raad van bestuur. De brouwer is dan wel een Belgische vennootschap, maar de raad van bestuur zou een weerspiegeling moeten zijn van de hele wereld."Opnieuw gaf bestuursvoorzitter Olivier Goudet, zelf onafhankelijk bestuurder, tegengas. "We hebben een raad van bestuur met veel ervaren mensen. Na de overname van SABMiller kwamen er drie nieuwe bestuurders, die vroeger referentieaandeelhouders vertegenwoordigden bij SABMiller. Technisch gezien hebben we slechts drie onafhankelijke bestuurders, maar die drie bestuurders van SABMiller zorgen voor heel gezonde discussies in de raad van bestuur. Ik kan je verzekeren als voorzitter: die discussies zijn veel sterker geworden."En de diversiteit? "Daar zijn we volop mee bezig", benadrukte Olivier Goudet. "Het staat hoog op onze agenda. Het voorbije weekend hadden we nog een bestuursvergadering in Colorado, waar het thema werd behandeld. Binnen enkele jaren zullen er concrete wijzigingen gebeuren."De aandeelhouders zetten het licht op groen voor een slotdividend van 2 euro. Daarmee komt het totale dividend op 3,6 euro, want in november vorig jaar werd al een tussentijds dividend uitgekeerd. CEO Carlos Brito benadrukte weliswaar dat de dividendengroei de volgende jaren beperkt zal zijn, want de onderneming werkt in de eerste plaats aan een schuldenafbouw door de overname van SABMiller. Ook een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen staat niet voor de deur. Het bedrijf heeft overigens nog ruim 85 miljoen eigen aandelen.Ten slotte verlaat Sabine Chalmers, het hoofd van de juridische dienst, deze zomer de onderneming. Ze leidde de afdeling sinds 2005. "Sabine vertrekt in de beste verstandhouding", benadrukte Carlos Brito. "Ze wil iets totaal anders gaan doen." Haar opvolger wordt John Blood, vandaag hoofd juridische zaken van de afdeling Noord-Amerika. Blood werkt sinds 2009 voor de brouwer.