ING België realiseerde in 2019 een nettowinst van 558 miljoen euro. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met de 655 miljoen euro uit 2018. De slechte prestatie is vooral te wijten aan een forse toename van de kredietkosten. ING België moest voor 268 miljoen euro provisies nemen voor slechte leningen (leningen met een betalingsachterstand). Dat is een stijging met 75 procent in vergelijking met een jaar eerder.

"Het gaat vooral om leningen aan bedrijven met internationale activiteiten en om de financiering van grote, internationale projecten", lichtte CFO Hans De Munck toe. Door de wereldwijde groeivertraging van de economie werd ING België geconfronteerd met meer bedrijven met afbetalingsproblemen en met faillissementen. Volgens De Munck situeert het probleem zich niet bij de particuliere Belg of bij Belgische kmo's.

De voorbije jaren moesten de Belgische banken nauwelijks kredietprovisies aanleggen. De kosten voor slechte leningen stonden op een historisch laag niveau. De vertraging van de economie in Europa en China dreigt die situatie om te keren, en de winst van de banken negatief te beïnvloeden.

Volgens De Munck liepen de provisies vorig jaar op tot 0,25 procent van de kredietportefeuille van ING België. "Dat is hoog, maar niet substantieel hoog", vindt de CFO van ING België. "Het langjarig gemiddelde voor kredietkosten doorheen de cyclus bedraagt 0,20 procent."

Meer rente-inkomsten

De inkomsten van ING België stagneerden vorig jaar op 3 miljard euro. Opmerkelijk is de toename van de rente-inkomsten met 4 procent op een moment dat de marktrente erg laag is. "We hebben minder kredieten toegekend, maar tegen betere marges", verklaart De Munck. De productie van nieuwe kredieten steeg met 3 procent, tegen een aangroei met 5 à 6 procent de voorbije jaren.

"We geven de voorkeur aan duurzame groei", aldus De Munck, die oordeelt dat de kwaliteit van de onderliggende resultaten beter is dan de winstval laat vermoeden: "De rente- en fee-inkomsten nemen toe, de trend zit goed. De winstdaling is louter toe te schrijven aan de gestegen kredietkosten."

Met een rendement op eigen vermogen van 7,6 procent haalt de Belgische dochter de doelstelling van de ING Groep niet. De bank wil zo snel mogelijk weer in een bandbreedte van 8 tot 10 procent rendement op eigen vermogen geraken.

ING België realiseerde in 2019 een nettowinst van 558 miljoen euro. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met de 655 miljoen euro uit 2018. De slechte prestatie is vooral te wijten aan een forse toename van de kredietkosten. ING België moest voor 268 miljoen euro provisies nemen voor slechte leningen (leningen met een betalingsachterstand). Dat is een stijging met 75 procent in vergelijking met een jaar eerder."Het gaat vooral om leningen aan bedrijven met internationale activiteiten en om de financiering van grote, internationale projecten", lichtte CFO Hans De Munck toe. Door de wereldwijde groeivertraging van de economie werd ING België geconfronteerd met meer bedrijven met afbetalingsproblemen en met faillissementen. Volgens De Munck situeert het probleem zich niet bij de particuliere Belg of bij Belgische kmo's.De voorbije jaren moesten de Belgische banken nauwelijks kredietprovisies aanleggen. De kosten voor slechte leningen stonden op een historisch laag niveau. De vertraging van de economie in Europa en China dreigt die situatie om te keren, en de winst van de banken negatief te beïnvloeden.Volgens De Munck liepen de provisies vorig jaar op tot 0,25 procent van de kredietportefeuille van ING België. "Dat is hoog, maar niet substantieel hoog", vindt de CFO van ING België. "Het langjarig gemiddelde voor kredietkosten doorheen de cyclus bedraagt 0,20 procent."De inkomsten van ING België stagneerden vorig jaar op 3 miljard euro. Opmerkelijk is de toename van de rente-inkomsten met 4 procent op een moment dat de marktrente erg laag is. "We hebben minder kredieten toegekend, maar tegen betere marges", verklaart De Munck. De productie van nieuwe kredieten steeg met 3 procent, tegen een aangroei met 5 à 6 procent de voorbije jaren."We geven de voorkeur aan duurzame groei", aldus De Munck, die oordeelt dat de kwaliteit van de onderliggende resultaten beter is dan de winstval laat vermoeden: "De rente- en fee-inkomsten nemen toe, de trend zit goed. De winstdaling is louter toe te schrijven aan de gestegen kredietkosten."Met een rendement op eigen vermogen van 7,6 procent haalt de Belgische dochter de doelstelling van de ING Groep niet. De bank wil zo snel mogelijk weer in een bandbreedte van 8 tot 10 procent rendement op eigen vermogen geraken.