Accountant KPMG heeft twee boetes ontvangen van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Totaalbedrag: bijna 900.000 euro. De reden voor de boete is 'onvoldoende kwaliteitsbeleid en onjuiste interne procedures', luidt het bij de Nederlandse toezichthouder.

De boetes hebben betrekking op de periode februari 2008 tot juli 2009. KPMG is volgens de AFM verscheidene malen gewaarschuwd voor tekortkomingen in de procedures, gebruikt voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.

Accountantsorganisaties moeten beschikken over een zogeheten stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit stelsel bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de medewerkers moeten worden gevolgd.

KPMG laat weten dat er in de loop van 2009 maatregelen zijn genomen waardoor de organisatie weer voldoet aan de wettelijke eisen. "We accepteren deze kritiek van de AFM over dit specifieke kwaliteitsonderdeel zoals dat bijna vijf jaar geleden was ingericht. Inmiddels hebben we ook een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken. We erkennen de tekortkomingen in ons kwaliteitssysteem die we op dat moment hadden en betreuren dat dit heeft plaatsgevonden", zegt KPMG-accountant Marc Hogeboom.

KPMG ziet af van verdere juridische procedures. (ANP/BO)

Accountant KPMG heeft twee boetes ontvangen van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Totaalbedrag: bijna 900.000 euro. De reden voor de boete is 'onvoldoende kwaliteitsbeleid en onjuiste interne procedures', luidt het bij de Nederlandse toezichthouder.De boetes hebben betrekking op de periode februari 2008 tot juli 2009. KPMG is volgens de AFM verscheidene malen gewaarschuwd voor tekortkomingen in de procedures, gebruikt voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Accountantsorganisaties moeten beschikken over een zogeheten stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit stelsel bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de medewerkers moeten worden gevolgd. KPMG laat weten dat er in de loop van 2009 maatregelen zijn genomen waardoor de organisatie weer voldoet aan de wettelijke eisen. "We accepteren deze kritiek van de AFM over dit specifieke kwaliteitsonderdeel zoals dat bijna vijf jaar geleden was ingericht. Inmiddels hebben we ook een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken. We erkennen de tekortkomingen in ons kwaliteitssysteem die we op dat moment hadden en betreuren dat dit heeft plaatsgevonden", zegt KPMG-accountant Marc Hogeboom. KPMG ziet af van verdere juridische procedures. (ANP/BO)