Belangenverenigingen moeten hun pijlen nu richten op burgerlijke procedures.

Met die beslissing kunnen de burgerlijke partijen echter wel nog hun burgerlijke procedures heropstarten, die stillagen tot er een uitspraak was van het hof. Net die procedures werden opgestart om de verjaringstermijnen te stuiten.

Deminor en Test-Aankoop verklaarden eerder te onderzoeken hoe KPMG of hun verzekering via hun veroordeelde ex-werknemer William Van Aerde kan worden aangepakt. "De fouten zijn weliswaar niet opzettelijk gebeurd", aldus Bernard Thuysbaert van Deminor, "maar toch zullen daar juridisch-financiële gevolgen aan vast hangen."

In 2005 werden ook burgerlijke procedures tegen Dexia en toenmalig bankier Geert Dauwe opgestart, maar ook die waren tot nu slapende. Toch wordt het wellicht geen makkelijke klus om voor Dexia civiele fouten te bewijzen. Er kan alvast niet teruggegrepen worden naar een strafrechtelijke overtreding.

Deminor/Test-Aankoop kunnen juridisch-technisch geen cassatieberoep tegen het arrest instellen.

Tegen 1 december 2011 moeten alle burgerlijke partijen hun stukken indienen en start het burgerlijke luik van het L&H proces. Dexia zit ook nog als hoedanigheid van burgerlijk partij in het proces, omdat de bank zowel kredieten als waarde van aandelen verloor.

Belangenverenigingen moeten hun pijlen nu richten op burgerlijke procedures. Met die beslissing kunnen de burgerlijke partijen echter wel nog hun burgerlijke procedures heropstarten, die stillagen tot er een uitspraak was van het hof. Net die procedures werden opgestart om de verjaringstermijnen te stuiten. Deminor en Test-Aankoop verklaarden eerder te onderzoeken hoe KPMG of hun verzekering via hun veroordeelde ex-werknemer William Van Aerde kan worden aangepakt. "De fouten zijn weliswaar niet opzettelijk gebeurd", aldus Bernard Thuysbaert van Deminor, "maar toch zullen daar juridisch-financiële gevolgen aan vast hangen." In 2005 werden ook burgerlijke procedures tegen Dexia en toenmalig bankier Geert Dauwe opgestart, maar ook die waren tot nu slapende. Toch wordt het wellicht geen makkelijke klus om voor Dexia civiele fouten te bewijzen. Er kan alvast niet teruggegrepen worden naar een strafrechtelijke overtreding. Deminor/Test-Aankoop kunnen juridisch-technisch geen cassatieberoep tegen het arrest instellen. Tegen 1 december 2011 moeten alle burgerlijke partijen hun stukken indienen en start het burgerlijke luik van het L&H proces. Dexia zit ook nog als hoedanigheid van burgerlijk partij in het proces, omdat de bank zowel kredieten als waarde van aandelen verloor.