"Men gaat er vaak gemakshalve vanuit dat de pensioenen geïndexeerd worden en dat daarmee de lage inkomens genoeg gecompenseerd worden voor hun gestegen kosten", zegt Herman Fonck, voorzitter cel belangenbehartiging bij OKRA. "Maar de index is de weerspiegeling van de gemiddelde uitgaven. Mensen met lage pensioenen wonen doorgaans in slecht geïsoleerde woningen en hebben al hogere energiekosten dan gemiddeld. Hun koopkracht wordt niet gecompenseerd met die indexverhoging alleen." OKRA pleit daarom voor een aantal maatregelen, zeker voor de zwakste ouderen. Zo vraagt de organisatie een gegarandeerde welvaartskoppeling van de pensioenen. "De gepensioneerden zijn toe aan een verhoging. Als lonen mogen stijgen boven de index, zou dat ook naar de pensioenen moeten worden doorgerekend", legt Fonck uit. Het huidige systeem van de tweejaarlijkse welvaartsenveloppes is onvoldoende om de welvaartsvastheid te houden, vindt de organisatie. Verder wijst OKRA erop dat de regering bij de start van de legislatuur, in oktober 2020, minimumpensioenen van 1.500 euro aankondigde. "Die 1.500 euro netto waar men het toen over had, zou vandaag al een geïndexeerd basisbedrag van 1.650 euro netto moeten zijn. Men moet daar rekening mee houden", vindt Fock. OKRA wijst er ook op dat het bedrag van het minimumpensioen voorbehouden is voor mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar. "Een grote groep gepensioneerden moet het dus ook in de toekomst met een pensioen lager dan 1500 euro netto doen." Voor die mensen zou de regering ook iets moeten doen, luidt het. (Belga)

"Men gaat er vaak gemakshalve vanuit dat de pensioenen geïndexeerd worden en dat daarmee de lage inkomens genoeg gecompenseerd worden voor hun gestegen kosten", zegt Herman Fonck, voorzitter cel belangenbehartiging bij OKRA. "Maar de index is de weerspiegeling van de gemiddelde uitgaven. Mensen met lage pensioenen wonen doorgaans in slecht geïsoleerde woningen en hebben al hogere energiekosten dan gemiddeld. Hun koopkracht wordt niet gecompenseerd met die indexverhoging alleen." OKRA pleit daarom voor een aantal maatregelen, zeker voor de zwakste ouderen. Zo vraagt de organisatie een gegarandeerde welvaartskoppeling van de pensioenen. "De gepensioneerden zijn toe aan een verhoging. Als lonen mogen stijgen boven de index, zou dat ook naar de pensioenen moeten worden doorgerekend", legt Fonck uit. Het huidige systeem van de tweejaarlijkse welvaartsenveloppes is onvoldoende om de welvaartsvastheid te houden, vindt de organisatie. Verder wijst OKRA erop dat de regering bij de start van de legislatuur, in oktober 2020, minimumpensioenen van 1.500 euro aankondigde. "Die 1.500 euro netto waar men het toen over had, zou vandaag al een geïndexeerd basisbedrag van 1.650 euro netto moeten zijn. Men moet daar rekening mee houden", vindt Fock. OKRA wijst er ook op dat het bedrag van het minimumpensioen voorbehouden is voor mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar. "Een grote groep gepensioneerden moet het dus ook in de toekomst met een pensioen lager dan 1500 euro netto doen." Voor die mensen zou de regering ook iets moeten doen, luidt het. (Belga)