De regering wil de bestaande capaciteit van de windmolens op zee verdrievoudigen tot 5,8 GW, goed voor het volledige elektriciteitsverbruik van alle Belgische gezinnen. Om die energie naar het binnenland te brengen moet het hoogspanningsnet worden versterkt, zowel in West-Vlaanderen (hoogspanningverbinding Ventilus) als in Henegouwen (hoogspanningsverbinding Boucle du Hainaut). Het gaat om twee 'missing links' in het net. Elia kan echter nog niet starten met de werken, wegens nog geen vergunning. "De werken zelf duren drie jaar. Korter kan niet", klinkt het bij de hoogspanningsbeheerder. "De plannen van de regering tonen nog eens de nood om het net te versterken", aldus een woordvoerster. Vertraging in de vergunningsprocedure dreigt de timing echter in gevaar te brengen. Er is immers heel wat protest van buurtbewoners. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld diende de Vlaamse regering al een intendant aan te stellen om in overleg te gaan met alle betrokkenen. Die timing is belangrijk. De nieuwe windmolens zouden vanaf 2027 de eerste stroom produceren. Maar investeerders in de windmolenparken zouden kunnen afhaken zonder versterking van het net tegen die datum. Wat heeft het immers voor nut te investeren in nieuwe windmolens, als de stroom niet kan worden verkocht? Werkgeversorganisatie Voka vraagt dat knopen worden doorgehakt over Ventilus. "Na twee jaar treuzelen, is het tijd voor doorbraken. Een duurzame economie hangt nauw samen met de beschikbaarheid van duurzame energie", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Blijven talmen dreigt dat allemaal een hak te zetten, waarschuwen de werkgevers. Elia krijgt zowel in West-Vlaanderen als in Henegouwen te maken met lokaal protest van buren en burgemeesters. En dat protest is vaak hardnekkig. Zo werden bij een infosessie in West-Vlaanderen door actievoerders doodskisten geplaatst aan de ingang van de zaal. (Belga)

De regering wil de bestaande capaciteit van de windmolens op zee verdrievoudigen tot 5,8 GW, goed voor het volledige elektriciteitsverbruik van alle Belgische gezinnen. Om die energie naar het binnenland te brengen moet het hoogspanningsnet worden versterkt, zowel in West-Vlaanderen (hoogspanningverbinding Ventilus) als in Henegouwen (hoogspanningsverbinding Boucle du Hainaut). Het gaat om twee 'missing links' in het net. Elia kan echter nog niet starten met de werken, wegens nog geen vergunning. "De werken zelf duren drie jaar. Korter kan niet", klinkt het bij de hoogspanningsbeheerder. "De plannen van de regering tonen nog eens de nood om het net te versterken", aldus een woordvoerster. Vertraging in de vergunningsprocedure dreigt de timing echter in gevaar te brengen. Er is immers heel wat protest van buurtbewoners. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld diende de Vlaamse regering al een intendant aan te stellen om in overleg te gaan met alle betrokkenen. Die timing is belangrijk. De nieuwe windmolens zouden vanaf 2027 de eerste stroom produceren. Maar investeerders in de windmolenparken zouden kunnen afhaken zonder versterking van het net tegen die datum. Wat heeft het immers voor nut te investeren in nieuwe windmolens, als de stroom niet kan worden verkocht? Werkgeversorganisatie Voka vraagt dat knopen worden doorgehakt over Ventilus. "Na twee jaar treuzelen, is het tijd voor doorbraken. Een duurzame economie hangt nauw samen met de beschikbaarheid van duurzame energie", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Blijven talmen dreigt dat allemaal een hak te zetten, waarschuwen de werkgevers. Elia krijgt zowel in West-Vlaanderen als in Henegouwen te maken met lokaal protest van buren en burgemeesters. En dat protest is vaak hardnekkig. Zo werden bij een infosessie in West-Vlaanderen door actievoerders doodskisten geplaatst aan de ingang van de zaal. (Belga)