"Vanwege het historisch hoge niveau van broeikasgassen, zouden de verliezen voor de Verenigde Staten kunnen oplopen tot honderden miljarden dollars in verschillende sectoren tegen eind deze eeuw", zegt de jongste 'National Climate Assessment', een 'evaluatie' waartoe het Amerikaanse Congres opdracht heeft gegeven, en waar meer dan driehonderd wetenschappers aan meegewerkt hebben. "Zonder substantiële en volgehouden inspanningen om de klimaatverandering op internationaal niveau te verzachten, en ons op regionaal niveau aan te passen, gaat ze steeds meer een negatieve impact hebben op de Amerikaanse infrastructuur en welvaart, alsook op de economische groei in deze eeuw", zeggen de auteurs. "De gevolgen van klimaatverandering buiten onze grenzen gaan onze handel en economie steeds meer beïnvloeden, vooral de import- en exportprijzen, alsook de bedrijven die investeringen en toeleveringsketens in het buitenland hebben", klinkt het in het rapport, dat meer dan duizend pagina's telt. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, noemt de klimaatverandering nog steeds een "hoax". Recent trok hij de versie van het rapport van vorig jaar in twijfel. De studie, die concludeerde dat klimaatverandering reëel is en wellicht het gevolg is van menselijke activiteiten, had nochtans groen licht gekregen van het Witte Huis om publiek gemaakt te worden. Twee dagen geleden nog riep Trump, die de VS terugtrok uit het internationaal klimaatakkoord van Parijs, weersomstandigheden in om zijn standpunt kracht bij te zetten. "De brutale en lange koudegolf kan alle records breken. Wat is er gebeurd met klimaatverandering?" tweette hij. (Belga)

"Vanwege het historisch hoge niveau van broeikasgassen, zouden de verliezen voor de Verenigde Staten kunnen oplopen tot honderden miljarden dollars in verschillende sectoren tegen eind deze eeuw", zegt de jongste 'National Climate Assessment', een 'evaluatie' waartoe het Amerikaanse Congres opdracht heeft gegeven, en waar meer dan driehonderd wetenschappers aan meegewerkt hebben. "Zonder substantiële en volgehouden inspanningen om de klimaatverandering op internationaal niveau te verzachten, en ons op regionaal niveau aan te passen, gaat ze steeds meer een negatieve impact hebben op de Amerikaanse infrastructuur en welvaart, alsook op de economische groei in deze eeuw", zeggen de auteurs. "De gevolgen van klimaatverandering buiten onze grenzen gaan onze handel en economie steeds meer beïnvloeden, vooral de import- en exportprijzen, alsook de bedrijven die investeringen en toeleveringsketens in het buitenland hebben", klinkt het in het rapport, dat meer dan duizend pagina's telt. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, noemt de klimaatverandering nog steeds een "hoax". Recent trok hij de versie van het rapport van vorig jaar in twijfel. De studie, die concludeerde dat klimaatverandering reëel is en wellicht het gevolg is van menselijke activiteiten, had nochtans groen licht gekregen van het Witte Huis om publiek gemaakt te worden. Twee dagen geleden nog riep Trump, die de VS terugtrok uit het internationaal klimaatakkoord van Parijs, weersomstandigheden in om zijn standpunt kracht bij te zetten. "De brutale en lange koudegolf kan alle records breken. Wat is er gebeurd met klimaatverandering?" tweette hij. (Belga)