Veel bedrijven hebben in de coronacrisis extra geld nodig. Banken kunnen daarbij een oplossing bieden, maar veel bedrijven krijgen geen krediet. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat van de zelfstandigen die de voorbije drie maanden interesse hadden in een bankkrediet, maar een op de drie effectief een lening tegen aanvaardbare voorwaarden kreeg. Voor de ondernemingen met minder dan 10 werknemers gaat het om zowat de helft.

De ERMG merkt daarbij op dat de moeilijkheden om kredieten te krijgen, groter zijn dan de weigeringspercentages van de banken doen vermoeden. 'Naast formele weigeringen wordt immers ook melding gemaakt van te ongunstige kredietvoorwaarden, een informele weigering van de bank en het zelfs niet contacteren van de bank omdat men weet dat de kredietaanvraag sowieso geweigerd zou worden.'

Het overgrote deel van de middelgrote en vooral de heel grote bedrijven ondervindt dan weer geen moeilijkheden om kredieten te krijgen tegen aanvaardbare voorwaarden. De mogelijkheid om een krediet te krijgen hangt ook sterk samen met de bedrijfstak. In de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren rapporteren bedrijven dat ze moeilijker aan een krediet tegen aanvaardbare voorwaarden raken.

Van de respondenten in de niet-medische contactberoepen (pedicure, kapper, schoonheidssalon, ...) die de voorbije drie maanden interesse hadden in bankkrediet, heeft bijvoorbeeld maar 16 procent een krediet gekregen tegen aanvaardbare voorwaarden. Dat percentage is ook heel laag voor de reisbureaus (23 procent), de horeca (27 procent), de bedrijfstak kunst, amusement en recreatie (34 procent) en de niet-voedingswinkels (39 procent).

Veel bedrijven hebben in de coronacrisis extra geld nodig. Banken kunnen daarbij een oplossing bieden, maar veel bedrijven krijgen geen krediet. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat van de zelfstandigen die de voorbije drie maanden interesse hadden in een bankkrediet, maar een op de drie effectief een lening tegen aanvaardbare voorwaarden kreeg. Voor de ondernemingen met minder dan 10 werknemers gaat het om zowat de helft. De ERMG merkt daarbij op dat de moeilijkheden om kredieten te krijgen, groter zijn dan de weigeringspercentages van de banken doen vermoeden. 'Naast formele weigeringen wordt immers ook melding gemaakt van te ongunstige kredietvoorwaarden, een informele weigering van de bank en het zelfs niet contacteren van de bank omdat men weet dat de kredietaanvraag sowieso geweigerd zou worden.' Het overgrote deel van de middelgrote en vooral de heel grote bedrijven ondervindt dan weer geen moeilijkheden om kredieten te krijgen tegen aanvaardbare voorwaarden. De mogelijkheid om een krediet te krijgen hangt ook sterk samen met de bedrijfstak. In de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren rapporteren bedrijven dat ze moeilijker aan een krediet tegen aanvaardbare voorwaarden raken. Van de respondenten in de niet-medische contactberoepen (pedicure, kapper, schoonheidssalon, ...) die de voorbije drie maanden interesse hadden in bankkrediet, heeft bijvoorbeeld maar 16 procent een krediet gekregen tegen aanvaardbare voorwaarden. Dat percentage is ook heel laag voor de reisbureaus (23 procent), de horeca (27 procent), de bedrijfstak kunst, amusement en recreatie (34 procent) en de niet-voedingswinkels (39 procent).