De FOD Economie dienst controle en bemiddeling lichtte in december 2008 het parket in over het dossier. De dienst werd door het grote aantal klachten uitgebreid van 5 personen tot 20 voor het ondervragen van gedupeerden. Van de 4.144 klanten die zware verliezen leden op hun investeringen in Lehman-Brothers producten werden er 116 ondervraagd.

Uit die ondervragingen bleek volgens de getuige dat nagenoeg elke ondervraagde dacht een product in handen te hebben met 100 procent kapitaalgarantie. Ook bleken de meesten onvoldoende kennis te hebben over het product (uitgegeven door Lehman Brothers Nederland en verzekerd door Lehman Brothers USA, nvdr.).

De klanten gaven aan hun vertrouwen te stellen in de bank. Een aantal tekende in op de Lehman-producten na het aflopen van een (rendabele) termijnrekening.

De verdediging op het proces stelde zich evenwel vragen bij de representativiteit van het staal van 116 ondervraagde klanten, en meent dat een groot deel van de klanten met producten van Lehman Brothers geen of minder defensieve beleggers waren.

Op het proces waren enkele strubbelingen waarneembaar tussen verdediging en openbaar ministerie, die achteraf gladgestreken moesten worden. Op donderdag 29 april zullen twee andere getuigen van Citibank-agentschappen gehoord worden.

De FOD Economie dienst controle en bemiddeling lichtte in december 2008 het parket in over het dossier. De dienst werd door het grote aantal klachten uitgebreid van 5 personen tot 20 voor het ondervragen van gedupeerden. Van de 4.144 klanten die zware verliezen leden op hun investeringen in Lehman-Brothers producten werden er 116 ondervraagd. Uit die ondervragingen bleek volgens de getuige dat nagenoeg elke ondervraagde dacht een product in handen te hebben met 100 procent kapitaalgarantie. Ook bleken de meesten onvoldoende kennis te hebben over het product (uitgegeven door Lehman Brothers Nederland en verzekerd door Lehman Brothers USA, nvdr.). De klanten gaven aan hun vertrouwen te stellen in de bank. Een aantal tekende in op de Lehman-producten na het aflopen van een (rendabele) termijnrekening. De verdediging op het proces stelde zich evenwel vragen bij de representativiteit van het staal van 116 ondervraagde klanten, en meent dat een groot deel van de klanten met producten van Lehman Brothers geen of minder defensieve beleggers waren. Op het proces waren enkele strubbelingen waarneembaar tussen verdediging en openbaar ministerie, die achteraf gladgestreken moesten worden. Op donderdag 29 april zullen twee andere getuigen van Citibank-agentschappen gehoord worden.