Kinepolis had gevraagd om de gedragsvoorwaarden op te heffen die haar twintig jaar geleden waren opgelegd, toen de familiale bioscoopgroepen van de families Bert en Claeys met elkaar fuseerden. Die voorwaarden bepaalden een verbod op de oprichting van nieuwe bioscoopcomplexen en op de overname van bestaande complexen zonder toestemming van de BMA. Ook gold een verbod om exclusiviteit of prioriteit te verzoeken aan filmdistributeurs. De BMA besliste donderdag om die voorwaarden te versoepelen. "De BMA achtte de vereiste voor Kinepolis om voorafgaande toestemming te verkrijgen voor elke nieuwe oprichting niet langer nodig, onder meer in het licht van een aantal significante wijzigingen in de marktstructuur, het ingrijpend karakter van dergelijke beperking inzake organische groei, en de pro-concurrentiële effecten van nieuwe oprichtingen", klinkt het in een persbericht. De BMA stelde onder meer vast dat "de huidige concurrenten van Kinepolis niet langer de kleinere, lokale spelers (vaak familiebedrijven) zijn uit 1997, maar sterker verankerde bioscoopuitbaters met een ruimere geografische spreiding, die in sommige gevallen onderdeel uitmaken van internationale groepen met een vergelijkbare of zelfs hogere financiële draagkracht dan Kinepolis". De versoepeling gaat wel pas in vanaf 31 mei 2019. "Deze overgangsperiode van twee jaar beoogt eventuele disruptieve effecten op de markt tegen te gaan en biedt de concurrenten van Kinepolis de nodige tijd om investeringen te plannen en rendabele projecten te ontwikkelen op de markten die nog niet verzadigd zijn." Kinepolis reageert in een persbericht dat het "de beslissing nader (zal) bestuderen en evalueren". De bioscoopgroep wijst erop dat het een nieuw verzoek kan indienen voor een volledige opheffing van de voorwaarden, na afloop van de verlengbare periode van drie jaar tijdens dewelke ze behouden blijven. (Belga)

Kinepolis had gevraagd om de gedragsvoorwaarden op te heffen die haar twintig jaar geleden waren opgelegd, toen de familiale bioscoopgroepen van de families Bert en Claeys met elkaar fuseerden. Die voorwaarden bepaalden een verbod op de oprichting van nieuwe bioscoopcomplexen en op de overname van bestaande complexen zonder toestemming van de BMA. Ook gold een verbod om exclusiviteit of prioriteit te verzoeken aan filmdistributeurs. De BMA besliste donderdag om die voorwaarden te versoepelen. "De BMA achtte de vereiste voor Kinepolis om voorafgaande toestemming te verkrijgen voor elke nieuwe oprichting niet langer nodig, onder meer in het licht van een aantal significante wijzigingen in de marktstructuur, het ingrijpend karakter van dergelijke beperking inzake organische groei, en de pro-concurrentiële effecten van nieuwe oprichtingen", klinkt het in een persbericht. De BMA stelde onder meer vast dat "de huidige concurrenten van Kinepolis niet langer de kleinere, lokale spelers (vaak familiebedrijven) zijn uit 1997, maar sterker verankerde bioscoopuitbaters met een ruimere geografische spreiding, die in sommige gevallen onderdeel uitmaken van internationale groepen met een vergelijkbare of zelfs hogere financiële draagkracht dan Kinepolis". De versoepeling gaat wel pas in vanaf 31 mei 2019. "Deze overgangsperiode van twee jaar beoogt eventuele disruptieve effecten op de markt tegen te gaan en biedt de concurrenten van Kinepolis de nodige tijd om investeringen te plannen en rendabele projecten te ontwikkelen op de markten die nog niet verzadigd zijn." Kinepolis reageert in een persbericht dat het "de beslissing nader (zal) bestuderen en evalueren". De bioscoopgroep wijst erop dat het een nieuw verzoek kan indienen voor een volledige opheffing van de voorwaarden, na afloop van de verlengbare periode van drie jaar tijdens dewelke ze behouden blijven. (Belga)