Doel 2 is donderdagavond om 21 uur opnieuw aan het elektriciteitsnet gekoppeld, bevestigt Els De Clercq, communicatieverantwoordelijke van de kerncentrale in Doel. De centrale draait niet dadelijk op volle kracht. Dat gebeurt in principe in de loop van zaterdag. De capaciteit wordt in stappen opgedreven, van 30 procent naar 85 procent en dan 100 procent in de loop van zaterdag. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) zette eerder deze week het licht op groen om Doel 1 en Doel 2 opnieuw op te starten. Beide reactoren moesten voldoen aan een reeks technische veiligheidseisen van het Fanc. Zo werd onder meer nagegaan of alle apparatuur nog steeds voldoende bestand is tegen hitte, straling en vochtigheid. De reactorkuipen werden ook gecontroleerd op zogenoemde scheurtjes. Doel 1 en Doel 2 behoren bij de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen. Doel 2 is goed voor de productie van 433 MegaWatt aan stroom, wat overeenkomt met stroomvoorziening voor ongeveer 250.000 huishoudens. (Belga)

Doel 2 is donderdagavond om 21 uur opnieuw aan het elektriciteitsnet gekoppeld, bevestigt Els De Clercq, communicatieverantwoordelijke van de kerncentrale in Doel. De centrale draait niet dadelijk op volle kracht. Dat gebeurt in principe in de loop van zaterdag. De capaciteit wordt in stappen opgedreven, van 30 procent naar 85 procent en dan 100 procent in de loop van zaterdag. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) zette eerder deze week het licht op groen om Doel 1 en Doel 2 opnieuw op te starten. Beide reactoren moesten voldoen aan een reeks technische veiligheidseisen van het Fanc. Zo werd onder meer nagegaan of alle apparatuur nog steeds voldoende bestand is tegen hitte, straling en vochtigheid. De reactorkuipen werden ook gecontroleerd op zogenoemde scheurtjes. Doel 1 en Doel 2 behoren bij de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen. Doel 2 is goed voor de productie van 433 MegaWatt aan stroom, wat overeenkomt met stroomvoorziening voor ongeveer 250.000 huishoudens. (Belga)