De Veiligheid van de Staat, zoals de dienst officieel heet, zoekt agenten voor de buitendiensten, voor inspecteurs die op het terrein informatie inwinnen over personen, groeperingen en hun activiteiten. Naast een goed observatievermogen vormen specifieke achtergronden een troef, zoals kennis van techniek, wetenschappen, economie of informatica. Ook wie niet-Europese talen zoals Arabisch of Chinees kent of er affiniteit voor heeft, wordt aangemoedigd te solliciteren, liefst met de nodige discretie. Anne-Marie Vansichen, afgevaardigde voor vakbond Sypol.be bevestigt dat kennis van het Arabisch nodig is voor de terreuraanpak, terwijl met wetenschappelijke en Chinese kennis spionage wordt bestreden. "Hoofdbedoeling van de vacature is om een wachtlijst op te stellen van 100 Nederlandstalige en 100 Franstalige inspecteurs, die in beperkte groepen kunnen binnenkomen", vervolgt Vansichen. "Wellicht eenmalig is er ook een specifieke recrutering voorzien voor de mensen van de protectiedienst (die onder meer staatshoofden beschermen, red.). De transfer van die dienst naar de politie is nog steeds niet in orde. Vroeger hadden de medewerkers de kans om na elf jaar een examen te doen voor inspecteur, maar door de transfer kan dat niet. Alle bonden wilden toch een instromingsmogelijkheid naar de buitendiensten. Dat kan met een verminderde diplomavereiste, mits er de protectieachtergrond is." De inlichtingendienst werkt momenteel met minder dan 600 personeelsleden. Tegen eind 2017 zouden dat er volgens Vansichen minstens honderd meer moeten zijn. (Belga)

De Veiligheid van de Staat, zoals de dienst officieel heet, zoekt agenten voor de buitendiensten, voor inspecteurs die op het terrein informatie inwinnen over personen, groeperingen en hun activiteiten. Naast een goed observatievermogen vormen specifieke achtergronden een troef, zoals kennis van techniek, wetenschappen, economie of informatica. Ook wie niet-Europese talen zoals Arabisch of Chinees kent of er affiniteit voor heeft, wordt aangemoedigd te solliciteren, liefst met de nodige discretie. Anne-Marie Vansichen, afgevaardigde voor vakbond Sypol.be bevestigt dat kennis van het Arabisch nodig is voor de terreuraanpak, terwijl met wetenschappelijke en Chinese kennis spionage wordt bestreden. "Hoofdbedoeling van de vacature is om een wachtlijst op te stellen van 100 Nederlandstalige en 100 Franstalige inspecteurs, die in beperkte groepen kunnen binnenkomen", vervolgt Vansichen. "Wellicht eenmalig is er ook een specifieke recrutering voorzien voor de mensen van de protectiedienst (die onder meer staatshoofden beschermen, red.). De transfer van die dienst naar de politie is nog steeds niet in orde. Vroeger hadden de medewerkers de kans om na elf jaar een examen te doen voor inspecteur, maar door de transfer kan dat niet. Alle bonden wilden toch een instromingsmogelijkheid naar de buitendiensten. Dat kan met een verminderde diplomavereiste, mits er de protectieachtergrond is." De inlichtingendienst werkt momenteel met minder dan 600 personeelsleden. Tegen eind 2017 zouden dat er volgens Vansichen minstens honderd meer moeten zijn. (Belga)