In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte KBC een nettowinst van 304 miljoen euro. Tijdens het eerste kwartaal van 2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, leed KBC een verlies van 3,6 miljard euro. Zonder niet-operationele posten bedroeg de nettowinst het afgelopen kwartaal 543 miljoen euro.

"De onderliggende nettorente-inkomsten uit depositowerving en kredietverlening bedroegen 1,344 miljard euro. De gemiddelde nettorentemarge van de bankactiviteiten bedroeg 1,82 procent, ten opzichte van 1,94 procent in het vorige kwartaal", aldus CEO Jan Vanhevel.

De inkrimping van de nettorentemarge is volgens KBC hoofdzakelijk het gevolg van het op kortere termijn herbeleggen van spaardeposito's, omwille van voorzichtigheidsredenen. De provisie-inkomsten bedroegen 429 miljoen euro, een stijging van 31 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar toen de financiële crisis zijn hoogtepunt had bereikt.

"We geloven dat er zich een keerpunt in de kredietcyclus heeft voorgedaan. Ons basisscenario voor 2010 gaat ervan uit dat de kredietverliezen duidelijk zullen afnemen in vergelijking met het boekjaar 2009", zegt Vanhevel.

In lijn met de herziening van de strategie in 2009 mikt de KBC-groep duidelijk op een verlaging van zijn risicoprofiel, met behoud van de winstcapaciteit van de kernactiviteiten en zijn organische groeipotentieel, aldus KBC.

In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte KBC een nettowinst van 304 miljoen euro. Tijdens het eerste kwartaal van 2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, leed KBC een verlies van 3,6 miljard euro. Zonder niet-operationele posten bedroeg de nettowinst het afgelopen kwartaal 543 miljoen euro. "De onderliggende nettorente-inkomsten uit depositowerving en kredietverlening bedroegen 1,344 miljard euro. De gemiddelde nettorentemarge van de bankactiviteiten bedroeg 1,82 procent, ten opzichte van 1,94 procent in het vorige kwartaal", aldus CEO Jan Vanhevel. De inkrimping van de nettorentemarge is volgens KBC hoofdzakelijk het gevolg van het op kortere termijn herbeleggen van spaardeposito's, omwille van voorzichtigheidsredenen. De provisie-inkomsten bedroegen 429 miljoen euro, een stijging van 31 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar toen de financiële crisis zijn hoogtepunt had bereikt. "We geloven dat er zich een keerpunt in de kredietcyclus heeft voorgedaan. Ons basisscenario voor 2010 gaat ervan uit dat de kredietverliezen duidelijk zullen afnemen in vergelijking met het boekjaar 2009", zegt Vanhevel. In lijn met de herziening van de strategie in 2009 mikt de KBC-groep duidelijk op een verlaging van zijn risicoprofiel, met behoud van de winstcapaciteit van de kernactiviteiten en zijn organische groeipotentieel, aldus KBC.