De bank-verzekeraar KBC haalt tot drie kwart van zijn winst uit zijn Belgische thuismarkt. In Tsjechië daalt de winst, en in de andere markten is de winst miniem of onbestaande.

KBC publiceerde deze ochtend prima halfjaarresultaten. De nettowinst loopt na zes maanden op tot 1,04 miljard euro, netjes verdeeld over het eerste en tweede kwartaal. Gecorrigeerd na buitengewone elementen (CDO's, desinvesteringen en het eigen kredietrisico) blijft er 843 miljoen euro onderliggende winst over, dat is bijna exact hetzelfde cijfer als in de eerste helft van 2012.

De winst die KBC realiseert, is grotendeels afkomstig van de Belgische activiteiten, die in de eerste zes maanden 803 miljoen euro bijdroegen tot de groepswinst (tegenover 730 miljoen euro een jaar eerder). Ook Tsjechië droeg 279 miljoen euro bij tot de groepswinst, maar dat is minder dan de 318 miljoen euro in de eerste helft van 2012. De andere kernmarkten waar KBC actief is (Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Ierland) zorgden gecumuleerd voor rode cijfers, al is dat vooral aan Ierland te wijten.

Ierland blijft een probleemkind. Het aantal probleemkredieten (met negentig dagen betalingsachterstand) is er opgelopen tot 24,9 procent en neemt nog altijd toe. Dat betekent dat een op de vier leningen die KBC in Ierland heeft uitstaan, met een forse betalingsachterstand kampt. Toch lopen de kredietkosten voor KBC terug. De bank-verzekeraar zei eerder dat hij dit jaar maximaal 400 miljoen euro extra provisies op Ierland zal nemen, en blijft die voorspelling getrouw.

Dat KBC zo sterk afhankelijk is van zijn Belgische activiteiten, is tegelijk een zwakte en een sterkte. De Belgische markt mag dan matuur zijn, getuige de beperkte groei in kredieten en deposito's, KBC slaagt er wel in zijn producten op een heel rendabele manier te slijten. De commissie-inkomsten zaten in de lift dankzij de toegenomen verkoop van beleggingsfondsen. En de netto-rentemarge stijgt al vier kwartalen op rij, wat in het huidige renteklimaat niet vanzelfsprekend is.

Johan Thijs, de CEO van KBC Group, denkt dat België en Tsjechië in de komende jaren voor stabiele returns blijven zorgen. Maar hij beseft dat, om te voorkomen dat de groei van KBC op een bepaald moment zou stagneren, ook de andere markten beter moeten presteren. Daarom wil hij dat de afdeling 'internationale markten' (Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland) uiterlijk in 2015 break-even draait. Op middellange termijn moeten deze landen een rendement genereren dat ten minste hun kapitaalkosten dekt. In Ierland wil KBC zijn bank een volwaardige retailbasis geven door lokaal deposito's aan te trekken.

De bank-verzekeraar KBC haalt tot drie kwart van zijn winst uit zijn Belgische thuismarkt. In Tsjechië daalt de winst, en in de andere markten is de winst miniem of onbestaande.KBC publiceerde deze ochtend prima halfjaarresultaten. De nettowinst loopt na zes maanden op tot 1,04 miljard euro, netjes verdeeld over het eerste en tweede kwartaal. Gecorrigeerd na buitengewone elementen (CDO's, desinvesteringen en het eigen kredietrisico) blijft er 843 miljoen euro onderliggende winst over, dat is bijna exact hetzelfde cijfer als in de eerste helft van 2012.De winst die KBC realiseert, is grotendeels afkomstig van de Belgische activiteiten, die in de eerste zes maanden 803 miljoen euro bijdroegen tot de groepswinst (tegenover 730 miljoen euro een jaar eerder). Ook Tsjechië droeg 279 miljoen euro bij tot de groepswinst, maar dat is minder dan de 318 miljoen euro in de eerste helft van 2012. De andere kernmarkten waar KBC actief is (Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Ierland) zorgden gecumuleerd voor rode cijfers, al is dat vooral aan Ierland te wijten.Ierland blijft een probleemkind. Het aantal probleemkredieten (met negentig dagen betalingsachterstand) is er opgelopen tot 24,9 procent en neemt nog altijd toe. Dat betekent dat een op de vier leningen die KBC in Ierland heeft uitstaan, met een forse betalingsachterstand kampt. Toch lopen de kredietkosten voor KBC terug. De bank-verzekeraar zei eerder dat hij dit jaar maximaal 400 miljoen euro extra provisies op Ierland zal nemen, en blijft die voorspelling getrouw.Dat KBC zo sterk afhankelijk is van zijn Belgische activiteiten, is tegelijk een zwakte en een sterkte. De Belgische markt mag dan matuur zijn, getuige de beperkte groei in kredieten en deposito's, KBC slaagt er wel in zijn producten op een heel rendabele manier te slijten. De commissie-inkomsten zaten in de lift dankzij de toegenomen verkoop van beleggingsfondsen. En de netto-rentemarge stijgt al vier kwartalen op rij, wat in het huidige renteklimaat niet vanzelfsprekend is.Johan Thijs, de CEO van KBC Group, denkt dat België en Tsjechië in de komende jaren voor stabiele returns blijven zorgen. Maar hij beseft dat, om te voorkomen dat de groei van KBC op een bepaald moment zou stagneren, ook de andere markten beter moeten presteren. Daarom wil hij dat de afdeling 'internationale markten' (Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland) uiterlijk in 2015 break-even draait. Op middellange termijn moeten deze landen een rendement genereren dat ten minste hun kapitaalkosten dekt. In Ierland wil KBC zijn bank een volwaardige retailbasis geven door lokaal deposito's aan te trekken.