De verkoop, aangekondigd in mei vorig jaar, maakte deel uit van het strategisch plan voor KBC dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Hinduja had 1,35 miljard euro over voor de Luxemburgse privatebankingdochter.

De Hinduja-groep legde de transactie ter goedkeuring voor aan de hoofdtoezichthouder CSSF in Luxemburg en de toezichthouders in de negen andere landen waar KBL epb actief is. Nu blijkt dat CSSF zich verzet tegen de overname.

"De CSSF is tot dat besluit gekomen op basis van de toepassing van de criteria voorzien door de wet op de financiële sector en na overleg met de andere bevoegde autoriteiten", luidt het in een persbericht van KBC. De verkoop aan Hinduja gaat bijgevolg niet door.

De Belgische bankverzekeraar werd pas maandagavond op de hoogte gebracht van de beslissing van de Luxemburgse toezichthouder. Voor meer uitleg over de beslissing verwijst men naar de CSSF. "Wij waren geen betrokken partij bij het goedkeuringsproces", luidt het bij KBC.

KBC zegt akte te nemen van de beslissing en zal de komende weken de verschillende mogelijke opties voor KBL epb bekijken. Ceo Jan Vanhevel noemt het afspringen van de verkoop "een ontgoocheling", maar zegt dat het de uitvoering van het strategisch plan niet in gevaar brengt.

Met de Europese Commissie is immers voldoende flexibiliteit overeengekomen, wat toelaat desinvesteringen onder de best mogelijke omstandigheden uit te voeren.

De verkoop, aangekondigd in mei vorig jaar, maakte deel uit van het strategisch plan voor KBC dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Hinduja had 1,35 miljard euro over voor de Luxemburgse privatebankingdochter. De Hinduja-groep legde de transactie ter goedkeuring voor aan de hoofdtoezichthouder CSSF in Luxemburg en de toezichthouders in de negen andere landen waar KBL epb actief is. Nu blijkt dat CSSF zich verzet tegen de overname. "De CSSF is tot dat besluit gekomen op basis van de toepassing van de criteria voorzien door de wet op de financiële sector en na overleg met de andere bevoegde autoriteiten", luidt het in een persbericht van KBC. De verkoop aan Hinduja gaat bijgevolg niet door. De Belgische bankverzekeraar werd pas maandagavond op de hoogte gebracht van de beslissing van de Luxemburgse toezichthouder. Voor meer uitleg over de beslissing verwijst men naar de CSSF. "Wij waren geen betrokken partij bij het goedkeuringsproces", luidt het bij KBC. KBC zegt akte te nemen van de beslissing en zal de komende weken de verschillende mogelijke opties voor KBL epb bekijken. Ceo Jan Vanhevel noemt het afspringen van de verkoop "een ontgoocheling", maar zegt dat het de uitvoering van het strategisch plan niet in gevaar brengt. Met de Europese Commissie is immers voldoende flexibiliteit overeengekomen, wat toelaat desinvesteringen onder de best mogelijke omstandigheden uit te voeren.