KBC wijst erop dat de financiële sector geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen en veranderingen zoals wijzigend klantengedrag, technologische/digitale revolutie, regulatoire vereisten, of het lagerenteklimaat. "KBC verwacht dat ook de komende jaren de tewerkstelling (sterk) onder druk zal staan. De snelheid waarmee de aanpassingen zullen gebeuren, wordt in belangrijke mate bepaald door de klanten en hun wijzigend gedrag en kan bijgevolg moeilijk vandaag ingeschat worden.

KBC dient zich continu en geleidelijk aan te passen", klinkt het in een persbericht. "Dat maakt werkzekerheid des te belangrijker, zeker in economisch moeilijke tijden", vervolgt de bank. "In de nieuwe cao verbindt KBC zich ertoe om niemand -individueel of collectief- te ontslaan omwille van herstructurering of organisatorische en economische redenen."

Indien medewerkers vrijkomen, dan mikt de bank op herinzet. "KBC engageert zich om medewerkers die vrijkomen, mits een billijke flexibele ingesteldheid, opnieuw in een passende functie in te zetten."

Akkoord met de bonden

Ook over verschillende andere dossiers kwam een akkoord uit de bus met de christelijke bediendebond LBC en de socialistische BBTK. Zo regelt dezelfde cao onder meer het behoud van de drempel voor tijdskrediet op maximaal 12,5 procent van de werknemers, en ook modaliteiten van de eindeloopbaanmaatregelen of begeleidingsmaatregelen voor 50-plussers.

Met een tweede cao werd reeds medio december met de twee bonden een akkoord gesloten over de regionale adviescentra waarop de bank inzet. Er is een kader uitgewerkt waarin de centra in de week twee uur langer openblijven tot 22 uur en er op zaterdag in ook de namiddag gewerkt wordt. De praktische opstart wordt nog uitgewerkt.

Reactie van de bonden

In een persbericht focussen LBC, de grootste bond bij KBC, en BBTK, op de afspraken rond die regionale centra. KBC kan concurrentieel blijven en het akkoord rond de loon- en arbeidsvoorwaarden verzekert dat deze activiteiten binnenshuis blijven, stellen ze. Hiermee werd het fundament voor het tweede akkoord rond tewerkstelling gelegd. "Hierbij is hét uitgangspunt dat ook in huidige sterk veranderende omgeving elke medewerker gefaciliteerd wordt om hetzij in de huidige job, hetzij in een nieuwe functie, de uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden." De liberale ALCVB zat niet mee om de tafel. De bond weigerde zondagswerk in de regionale adviescentra, hiervoor moeten de drie bonden instemmen, waarna de bond niet langer aan de onderhandelingen deelnam. "We werden niet gevraagd, en dat is onrechtvaardig want mensen hebben op ons gestemd", reageert ACLVB-secretaris Martine Lefevre. "Het is belangrijk dat er een vakbond is die een beetje weerwerk geeft. Nu is er geen win-winsituatie."

ACLVB had graag eigen accenten gelegd, bijvoorbeeld begeleiding voor de mensen die van functie veranderen.

(Belga/BO)

KBC wijst erop dat de financiële sector geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen en veranderingen zoals wijzigend klantengedrag, technologische/digitale revolutie, regulatoire vereisten, of het lagerenteklimaat. "KBC verwacht dat ook de komende jaren de tewerkstelling (sterk) onder druk zal staan. De snelheid waarmee de aanpassingen zullen gebeuren, wordt in belangrijke mate bepaald door de klanten en hun wijzigend gedrag en kan bijgevolg moeilijk vandaag ingeschat worden. KBC dient zich continu en geleidelijk aan te passen", klinkt het in een persbericht. "Dat maakt werkzekerheid des te belangrijker, zeker in economisch moeilijke tijden", vervolgt de bank. "In de nieuwe cao verbindt KBC zich ertoe om niemand -individueel of collectief- te ontslaan omwille van herstructurering of organisatorische en economische redenen." Indien medewerkers vrijkomen, dan mikt de bank op herinzet. "KBC engageert zich om medewerkers die vrijkomen, mits een billijke flexibele ingesteldheid, opnieuw in een passende functie in te zetten." Ook over verschillende andere dossiers kwam een akkoord uit de bus met de christelijke bediendebond LBC en de socialistische BBTK. Zo regelt dezelfde cao onder meer het behoud van de drempel voor tijdskrediet op maximaal 12,5 procent van de werknemers, en ook modaliteiten van de eindeloopbaanmaatregelen of begeleidingsmaatregelen voor 50-plussers. Met een tweede cao werd reeds medio december met de twee bonden een akkoord gesloten over de regionale adviescentra waarop de bank inzet. Er is een kader uitgewerkt waarin de centra in de week twee uur langer openblijven tot 22 uur en er op zaterdag in ook de namiddag gewerkt wordt. De praktische opstart wordt nog uitgewerkt. In een persbericht focussen LBC, de grootste bond bij KBC, en BBTK, op de afspraken rond die regionale centra. KBC kan concurrentieel blijven en het akkoord rond de loon- en arbeidsvoorwaarden verzekert dat deze activiteiten binnenshuis blijven, stellen ze. Hiermee werd het fundament voor het tweede akkoord rond tewerkstelling gelegd. "Hierbij is hét uitgangspunt dat ook in huidige sterk veranderende omgeving elke medewerker gefaciliteerd wordt om hetzij in de huidige job, hetzij in een nieuwe functie, de uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden." De liberale ALCVB zat niet mee om de tafel. De bond weigerde zondagswerk in de regionale adviescentra, hiervoor moeten de drie bonden instemmen, waarna de bond niet langer aan de onderhandelingen deelnam. "We werden niet gevraagd, en dat is onrechtvaardig want mensen hebben op ons gestemd", reageert ACLVB-secretaris Martine Lefevre. "Het is belangrijk dat er een vakbond is die een beetje weerwerk geeft. Nu is er geen win-winsituatie." ACLVB had graag eigen accenten gelegd, bijvoorbeeld begeleiding voor de mensen die van functie veranderen.(Belga/BO)