De Belgische grootbank, met een sterke aanwezigheid in Centraal-Europa, heeft het in haar persbericht over 'een zeer goede prestatie', zeker omdat het grootste deel van de bankenheffing (424 miljoen euro) voor heel 2021 in het eerste kwartaal wordt geboekt.

De bank zag alle inkomstenposten (+7 procent) stijgen, met uitzondering van de dividendinkomsten. Ook de kosten, los van de bankenheffing, bleven onder controle en lagen 5 procent lager dan vorig kwartaal. Daarnaast steeg de winst doordat een deel van de eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten, netto zowat 76 miljoen euro, konden worden teruggenomen.

Zoals eerder aangekondigd, keert KBC volgende week een brutodividend uit van 0,44 euro per aandeel. Tegen eind dit jaar wil ze nog een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uitkeren, al zal dat afhangen van de opheffing van de dividendbeperkingen door de Europese Centrale Bank, klinkt het.

De Belgische grootbank, met een sterke aanwezigheid in Centraal-Europa, heeft het in haar persbericht over 'een zeer goede prestatie', zeker omdat het grootste deel van de bankenheffing (424 miljoen euro) voor heel 2021 in het eerste kwartaal wordt geboekt. De bank zag alle inkomstenposten (+7 procent) stijgen, met uitzondering van de dividendinkomsten. Ook de kosten, los van de bankenheffing, bleven onder controle en lagen 5 procent lager dan vorig kwartaal. Daarnaast steeg de winst doordat een deel van de eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten, netto zowat 76 miljoen euro, konden worden teruggenomen. Zoals eerder aangekondigd, keert KBC volgende week een brutodividend uit van 0,44 euro per aandeel. Tegen eind dit jaar wil ze nog een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uitkeren, al zal dat afhangen van de opheffing van de dividendbeperkingen door de Europese Centrale Bank, klinkt het.