Zonder uitzonderlijke posten bedraagt het onderliggend nettoresultaat 445 miljoen euro, tegenover 631 miljoen euro in het derde kwartaal 2009.

CEO Jan Vanhevel zegt tevreden te zijn over het resultaat, rekening houdend met het feit dat een derde kwartaal vaak wordt beïnvloed door seizoenseffecten. De kernstrategie van KBC - bank-verzekeren in België en Centraal-Europese landen - leverde 445 miljoen euro op dankzij een combinatie van stabiele inkomsten en goed gecontroleerde exploitatiekosten én ondanks de hogere kredietkosten.

Het belangrijkste uitzonderlijke element van het derde kwartaal was een waardestijging van de CDO-portefeuille (herverpakte kredieten).

Alle divisies van KBC leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. België droeg 220 miljoen euro bij aan het onderliggend resultaat, tegenover 298 miljoen in het tweede kwartaal. Dat is het gevolg van lagere provisie-inkomsten uit de verkoop en het beheer van fondsen, lagere gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van obligaties en aandelen, de traditionele seizoensgebonden daling van de dividendeninkomsten en de kosten gerelateerd aan het depositogarantiesysteem.

Centraal-en Oost-Europa was goed voor 53 miljoen euro, tegenover 112 miljoen een kwartaal eerder. Dat is grotendeels te wijten aan de Hongaarse bankenheffing. Ook grote waardeverminderingen op kredieten hebben het resultaat beïnvloed.

Zonder uitzonderlijke posten bedraagt het onderliggend nettoresultaat 445 miljoen euro, tegenover 631 miljoen euro in het derde kwartaal 2009. CEO Jan Vanhevel zegt tevreden te zijn over het resultaat, rekening houdend met het feit dat een derde kwartaal vaak wordt beïnvloed door seizoenseffecten. De kernstrategie van KBC - bank-verzekeren in België en Centraal-Europese landen - leverde 445 miljoen euro op dankzij een combinatie van stabiele inkomsten en goed gecontroleerde exploitatiekosten én ondanks de hogere kredietkosten. Het belangrijkste uitzonderlijke element van het derde kwartaal was een waardestijging van de CDO-portefeuille (herverpakte kredieten). Alle divisies van KBC leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. België droeg 220 miljoen euro bij aan het onderliggend resultaat, tegenover 298 miljoen in het tweede kwartaal. Dat is het gevolg van lagere provisie-inkomsten uit de verkoop en het beheer van fondsen, lagere gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van obligaties en aandelen, de traditionele seizoensgebonden daling van de dividendeninkomsten en de kosten gerelateerd aan het depositogarantiesysteem. Centraal-en Oost-Europa was goed voor 53 miljoen euro, tegenover 112 miljoen een kwartaal eerder. Dat is grotendeels te wijten aan de Hongaarse bankenheffing. Ook grote waardeverminderingen op kredieten hebben het resultaat beïnvloed.