De banksector stond de voorbije weken in het oog van een stormpje. Parlementairen klaagden aan dat de banken weigerachtig waren om bedrijven met kredieten door de coronacrisis te helpen. Ze zouden ook te weinig gebruik maken van de 'bazooka' van overheidsgegarandeerde leningen.
...

De banksector stond de voorbije weken in het oog van een stormpje. Parlementairen klaagden aan dat de banken weigerachtig waren om bedrijven met kredieten door de coronacrisis te helpen. Ze zouden ook te weinig gebruik maken van de 'bazooka' van overheidsgegarandeerde leningen.KBC-topman Johan Thijs maakte van een conferencecall naar aanleiding van de jaarresultaten gebruik om de puntjes op de i te zetten. Hij toonde aan dat minstens KBC zijn rol in de economie is blijven spelen. KBC kende in het vierde kwartaal een miljard euro meer kredieten aan Belgische ondernemingen toe dan in het derde kwartaal. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2019 is sprake van een toename met 250 miljoen euro. Op groepsniveau verstrekte KBC 3 procent meer ondernemingskredieten in het covid-jaar 2020 dan een jaar eerder.Volgens Thijs verstrekte KBC al voor 500 miljoen euro door de overheid gewaarborgde kredieten aan Belgische ondernemingen. Dat lijkt weinig omdat de overheid een 'bazooka' van 50 miljard euro in stelling had gebracht. Volgens Thijs komt dat omdat bedrijven geen vragende partij zijn, want die kredieten zijn duur. Ze hanteren een rentevoet van 2,5 procent (inclusief 0,5% vergoeding voor de overheidswaarborg), terwijl het gemiddelde tarief van een gewoon bedrijfskrediet bij de bank vorig jaar 1,4 procent bedroeg.Ook de moratoria op de afbetaling van leningen speelden een rol. "Daardoor hadden veel bedrijven geen nieuwe kredieten nodig", aldus de CEO van KBC Groep. "Naarmate deze systemen van betalingsuitstel dit jaar zullen wegvallen, zal wellicht ook de vraag naar kredieten toenemen. Ik verwacht dat er dan vaker een beroep zal worden gedaan op de bazooka."Thijs gaf wel toe dat het voor bedrijven uit bepaalde sectoren niet gemakkelijk zal worden om te overleven: "Branches zoals de horeca en de eventsector zitten al bijna een jaar in lockdown. Zij kunnen geen bedrijfsactiviteit uitvoeren. Tegelijk zijn er vorig jaar 3000 minder faillissementen geweest dan in 2019. Dat is een irreële situatie. Ik verwacht dat goed gekapitaliseerde bedrijven, zodra ze weer kunnen opstarten, erdoor kunnen komen. Wij zullen hen helpen door liquiditeiten te verstrekken. Maar een aantal bedrijven zal eerder nood hebben aan kapitaal. Daarom is het belangrijk dat de overheid in voldoende middelen voorziet voor bijvoorbeeld achtergestelde leningen."Lees verder onder de videoKBC is in zijn economische prognoses al bij al optimistischer dan een jaar geleden. De bank stopte in het vierde kwartaal 57 miljoen euro in zijn stroppenpot, in lijn met het kwartaal daarvoor en minder dan in het laatste kwartaal van 2019. Er werden zelfs al eerder aangelegde provisies teruggenomen. Op jaarbasis zette KBC Groep 1,075 miljard euro kredietvoorzieningen opzij. Mede daardoor kwam de groepswinst over 2020 op 1,44 miljard euro uit, een daling met 42 procent."Voorlopig zien we nog geen impact van covid op ons leenboek", stelde Thijs vast. "We hebben een grote buffer opzijgezet en tot nader order moeten we die niet gebruiken. Maar we blijven voorzichtig. Ik blijf erbij dat de echte impact van de coronacrisis pas zal blijken als alle steunmaatregelen van de overheid wegvallen. De situatie ziet er iets beter uit dan we in maart 2020 hadden ingeschat, maar ik blijf op mijn hoede. 2021 wordt een overgangsjaar."Positief is alvast dat van de 13,4 miljard euro aan leningen die in 2020 bij KBC Groep in betaalpauze gingen, twee derde al weer geactiveerd is. Bij 96 procent daarvan zijn de afbetalingen op een normale manier hervat, beklemtoonde Thijs.In België heeft KBC ongeveer 60 miljard euro aan bedrijfskredieten uitstaan. Aan 10 procent of voor ongeveer 6 miljard euro werd betalingsuitstel verleend. "Dat bedrag van leningen onder moratorium is sinds begin dit jaar geslonken tot 2,2 à 2,3 miljard euro", zei Thijs. "De rest heeft quasi volledig de terugbetaling hervat. Dat is positief. We gaan ons nu concentreren op wie nog in betaalpauze zit. Het gaat ongeveer fiftyfifty om kmo's en grote ondernemingen. Hen moeten we de komende kwartalen goed opvolgen en begeleiden."KBC kent over het boekjaar 2020 een beperkt dividend van 0,44 euro toe aan zijn aandeelhouders. Als de ECB haar dividendbeperkingen in september zou versoepelen, komt daar 2 euro bij. Bovendien wil KBC vanaf nu telkens in november een interim-dividend van 1 euro uitkeren. Het nieuwe dividendbeleid voorziet daarnaast dat KBC minstens de helft van de winst uitkeert, eventueel aangevuld met overtollig kapitaal. Of dat laatste kan, zullen het management en het bestuur jaarlijks beoordelen.