De stijging in 2021 betreft alle categorieën van aangeslotenen, en alle sectoren, met uitzondering van de primaire sector (landbouw en visserij), klinkt het. Bij de zelfstandigen in hoofdberoep was er een toename van 2,66 procent, van 766.359 tot 786.772. Bij de zelfstandigen in bijberoep was de stijging nog groter: van 293.567 tot 313.530 eind vorig jaar. Vooral meer vrouwen (+8,85 procent) waagden de stap naar een zelfstandige activiteit in bijberoep, bij de mannen was er een toename met 5,3 procent.

Ook bij het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd blijft werken, was er een sterke stijging (+5,94 procent). Zij zijn nu met meer dan 130.000. De sterkste groei is er in de categorie van student-zelfstandigen: hun aantal groeide met 9,2 procent, al zijn ze nog met een bescheiden 9.114 eind vorig jaar. Voornamelijk studenten vanaf 20 jaar maken gebruik van dit statuut. De vrije beroepen staan er op kop, gevolgd door de handel en industrie.

Daarnaast stijgt ook het gemiddelde van de referte-inkomens dat als grondslag dient voor de berekening van de bijdragen, zegt het RSVZ. Het gemiddelde bedroeg vorig jaar 23.971,85 euro, een toename met bijna 10 procent op vijf jaar tijd. Er zijn wel grote verschillen per sector, waarschuwt de beroepsinstelling.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval ziet in de cijfers de bevestiging "dat het statuut van zelfstandige in België steeds aantrekkelijker wordt". Hij wijst op de vooruitgang die gemaakt werd inzake verlof en pensioenen.

De stijging in 2021 betreft alle categorieën van aangeslotenen, en alle sectoren, met uitzondering van de primaire sector (landbouw en visserij), klinkt het. Bij de zelfstandigen in hoofdberoep was er een toename van 2,66 procent, van 766.359 tot 786.772. Bij de zelfstandigen in bijberoep was de stijging nog groter: van 293.567 tot 313.530 eind vorig jaar. Vooral meer vrouwen (+8,85 procent) waagden de stap naar een zelfstandige activiteit in bijberoep, bij de mannen was er een toename met 5,3 procent.Ook bij het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd blijft werken, was er een sterke stijging (+5,94 procent). Zij zijn nu met meer dan 130.000. De sterkste groei is er in de categorie van student-zelfstandigen: hun aantal groeide met 9,2 procent, al zijn ze nog met een bescheiden 9.114 eind vorig jaar. Voornamelijk studenten vanaf 20 jaar maken gebruik van dit statuut. De vrije beroepen staan er op kop, gevolgd door de handel en industrie.Daarnaast stijgt ook het gemiddelde van de referte-inkomens dat als grondslag dient voor de berekening van de bijdragen, zegt het RSVZ. Het gemiddelde bedroeg vorig jaar 23.971,85 euro, een toename met bijna 10 procent op vijf jaar tijd. Er zijn wel grote verschillen per sector, waarschuwt de beroepsinstelling.Minister van Zelfstandigen David Clarinval ziet in de cijfers de bevestiging "dat het statuut van zelfstandige in België steeds aantrekkelijker wordt". Hij wijst op de vooruitgang die gemaakt werd inzake verlof en pensioenen.