De belangrijkste tekortkoming van de overbruggingskredieten die de federale overheid waarborgt, is de looptijd van maximaal één jaar. Dat blijkt uit een dossier dat Trends deze week publiceert. 'Dat is te kort in een crisis zoals deze, waarvan de gevolgen zich allicht veel langer zullen laten gevoelen", zegt Voka-topman Hans Maertens.

Hij wordt daarin nu bijgetreden door Johan Thijs, de CEO van KBC. Thijs zei op een conferencecall dat KBC nog maar enkele honderden miljoenen euro's aan zulke leningen heeft toegekend, weliswaar vooral aan kmo's. Bedrijven zijn volgens hem vragende partij voor leningen met een langere looptijd, van drie tot vier jaar. Daarvan heeft KBC er de voorbije maanden voor miljarden euro's toegekend.

"De overbruggingskredieten van maximaal een jaar hebben zin voor bedrijven met een tijdelijk liquiditeitsprobleem, die geen zware economische schok te verwerken kregen", zegt Thijs. "Maar sommige bedrijven zijn weken noodgedwongen dicht geweest. En het kan een hele tijd duren voor ze weer op een normaal niveau zaken doen. Voor hen zijn leningen van drie tot vier jaar aangewezen, zodat ze tijd krijgen om te herstellen."

Daarom pleit de CEO van KBC ervoor de federale waarborg uit te breiden tot leningen met een langere looptijd dan één jaar: "Er is een bazooka van 50 miljard euro in stelling gebracht. Het zou niet onlogisch zijn die ook aan te wenden voor bedrijfskredieten op drie of vier jaar. Waarom de bazooka niet opsplitsen in een deel voor korte- en een deel voor langetermijnkredieten?"

Het eigenaardige is dat Thijs als voorzitter van Febelfin de onderhandelingen over het bankenplan en de overbruggingskredieten leidde. Waarom ziet hij nu pas de vergissing in? "Medio maart gingen we uit van een korte crisis en een snel herstel. Intussen is iedereen tot het inzicht gekomen dat de impact van deze crisis veel ingrijpender is en dat het herstel trager zal verlopen dan we initieel dachten."

Meer dan miljard kredietprovisies

Op de conferencecall lichtte Thijs de resultaten van KBC Groep in het eerste kwartaal toe. Door de impact van de coronacrisis op de financiële markten dook KBC 5 miljoen euro in het rood. De kredietprovisies voor slechte leningen bleven beperkt tot 121 miljoen euro. Maar KBC verwacht dat die tegen het eind van het jaar oplopen tot 1,1 miljard euro. Daarmee zouden ze bijna de helft van de jaarwinst wegvegen. In het slechtste geval kunnen de verwachte kredietverliezen zelfs toenemen tot 1,6 miljard euro.

Thijs beklemtoonde dat KBC commercieel sterk blijft presteren. De bank-verzekeringsgroep beschikt ook over een stevige kapitaalbasis waardoor ze tegen een stootje kan. Maar de vooruitzichten ogen somber. "Dit is meer dan een gewone recessie waar we doorgaan", zei Thijs. "We bevinden ons in een abnormale situatie."

De voorbije jaren kon KBC profiteren van de hogere rente in Tsjechië om zijn resultaten bij te kleuren. Maar sinds de uitbraak van de coronacrisis is ook daar de rente naar de bodem gebracht en dreigt er een terugval van de inkomsten. KBC Groep verlaagde dan ook haar prognose voor de rente-inkomsten over het volledige boekjaar van 4,65 naar 4,3 miljard euro.

Met een dalende omzet en een forse opstoot van de kredietprovisies in het vooruitzicht, kan de bank niet anders dan het mes in de kosten te zetten. Waar de operationele kosten dit jaar normaal 1,6 procent gingen stijgen, gaat KBC nu werk maken van een daling met 3,5 procent. Dat komt netto neer op een besparing van circa 200 miljoen euro. "We gaan op alles besparen, behalve op onze digitale projecten en investeringen", zei Thijs. Of er gevolgen zullen zijn voor het aantal kantoren en voor de tewerkstelling, liet hij in het midden.

De belangrijkste tekortkoming van de overbruggingskredieten die de federale overheid waarborgt, is de looptijd van maximaal één jaar. Dat blijkt uit een dossier dat Trends deze week publiceert. 'Dat is te kort in een crisis zoals deze, waarvan de gevolgen zich allicht veel langer zullen laten gevoelen", zegt Voka-topman Hans Maertens.Hij wordt daarin nu bijgetreden door Johan Thijs, de CEO van KBC. Thijs zei op een conferencecall dat KBC nog maar enkele honderden miljoenen euro's aan zulke leningen heeft toegekend, weliswaar vooral aan kmo's. Bedrijven zijn volgens hem vragende partij voor leningen met een langere looptijd, van drie tot vier jaar. Daarvan heeft KBC er de voorbije maanden voor miljarden euro's toegekend."De overbruggingskredieten van maximaal een jaar hebben zin voor bedrijven met een tijdelijk liquiditeitsprobleem, die geen zware economische schok te verwerken kregen", zegt Thijs. "Maar sommige bedrijven zijn weken noodgedwongen dicht geweest. En het kan een hele tijd duren voor ze weer op een normaal niveau zaken doen. Voor hen zijn leningen van drie tot vier jaar aangewezen, zodat ze tijd krijgen om te herstellen."Daarom pleit de CEO van KBC ervoor de federale waarborg uit te breiden tot leningen met een langere looptijd dan één jaar: "Er is een bazooka van 50 miljard euro in stelling gebracht. Het zou niet onlogisch zijn die ook aan te wenden voor bedrijfskredieten op drie of vier jaar. Waarom de bazooka niet opsplitsen in een deel voor korte- en een deel voor langetermijnkredieten?"Het eigenaardige is dat Thijs als voorzitter van Febelfin de onderhandelingen over het bankenplan en de overbruggingskredieten leidde. Waarom ziet hij nu pas de vergissing in? "Medio maart gingen we uit van een korte crisis en een snel herstel. Intussen is iedereen tot het inzicht gekomen dat de impact van deze crisis veel ingrijpender is en dat het herstel trager zal verlopen dan we initieel dachten."Op de conferencecall lichtte Thijs de resultaten van KBC Groep in het eerste kwartaal toe. Door de impact van de coronacrisis op de financiële markten dook KBC 5 miljoen euro in het rood. De kredietprovisies voor slechte leningen bleven beperkt tot 121 miljoen euro. Maar KBC verwacht dat die tegen het eind van het jaar oplopen tot 1,1 miljard euro. Daarmee zouden ze bijna de helft van de jaarwinst wegvegen. In het slechtste geval kunnen de verwachte kredietverliezen zelfs toenemen tot 1,6 miljard euro.Thijs beklemtoonde dat KBC commercieel sterk blijft presteren. De bank-verzekeringsgroep beschikt ook over een stevige kapitaalbasis waardoor ze tegen een stootje kan. Maar de vooruitzichten ogen somber. "Dit is meer dan een gewone recessie waar we doorgaan", zei Thijs. "We bevinden ons in een abnormale situatie."De voorbije jaren kon KBC profiteren van de hogere rente in Tsjechië om zijn resultaten bij te kleuren. Maar sinds de uitbraak van de coronacrisis is ook daar de rente naar de bodem gebracht en dreigt er een terugval van de inkomsten. KBC Groep verlaagde dan ook haar prognose voor de rente-inkomsten over het volledige boekjaar van 4,65 naar 4,3 miljard euro.Met een dalende omzet en een forse opstoot van de kredietprovisies in het vooruitzicht, kan de bank niet anders dan het mes in de kosten te zetten. Waar de operationele kosten dit jaar normaal 1,6 procent gingen stijgen, gaat KBC nu werk maken van een daling met 3,5 procent. Dat komt netto neer op een besparing van circa 200 miljoen euro. "We gaan op alles besparen, behalve op onze digitale projecten en investeringen", zei Thijs. Of er gevolgen zullen zijn voor het aantal kantoren en voor de tewerkstelling, liet hij in het midden.