De curatoren hadden eerder al bewarend beslag laten leggen op goederen van Piqueur, maar hij tekende verzet aan bij de beslagrechter. Piqueur betwist nu ook de garantie van 20 miljoen euro, hoewel uit zijn vermogensstaat blijkt dat hij over meer dan voldoende middelen beschikt. "We zien het ping-pongspel tussen Piqueur en de Nationale Bank over de verantwoordelijkheid van het faillissement, dat nu definitief is, maar we gaan geen uitspraken doen over eventuele politieke verantwoordelijkheden", zei De Meyer. De curatoren laten een beperkte audit uitvoeren, voor de periode vanaf de fusie met Ethias Bank in 2011, van alle belangrijke financiële transacties van Optima Bank. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen en er werden diverse onderzoeksdaden verricht. Het parket heeft al 150 klantendossiers in beslag genomen. (Belga)

De curatoren hadden eerder al bewarend beslag laten leggen op goederen van Piqueur, maar hij tekende verzet aan bij de beslagrechter. Piqueur betwist nu ook de garantie van 20 miljoen euro, hoewel uit zijn vermogensstaat blijkt dat hij over meer dan voldoende middelen beschikt. "We zien het ping-pongspel tussen Piqueur en de Nationale Bank over de verantwoordelijkheid van het faillissement, dat nu definitief is, maar we gaan geen uitspraken doen over eventuele politieke verantwoordelijkheden", zei De Meyer. De curatoren laten een beperkte audit uitvoeren, voor de periode vanaf de fusie met Ethias Bank in 2011, van alle belangrijke financiële transacties van Optima Bank. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen en er werden diverse onderzoeksdaden verricht. Het parket heeft al 150 klantendossiers in beslag genomen. (Belga)