"De sfeer op de personeelsvergadering was uitstekend. Iedereen is blij met de zuurstof en de oplossing. De enige bezorgdheid is dat ik mezelf een stukje ga wegcijferen door een nieuwe CEO te zoeken. Men ziet mij niet graag opnieuw CEO af worden", vertelt Callewaert.
...

"De sfeer op de personeelsvergadering was uitstekend. Iedereen is blij met de zuurstof en de oplossing. De enige bezorgdheid is dat ik mezelf een stukje ga wegcijferen door een nieuwe CEO te zoeken. Men ziet mij niet graag opnieuw CEO af worden", vertelt Callewaert. Volgens hem is de omschakeling naar directe verkoop aan grote bedrijven - de slimme elektriciteitsmeterfabrikant Honeywell Elster uit Kortrijk is een voorbeeld - een succes. "Dat geeft tractie naar engagementen en bestellingen", zegt Callewaert. "De omzetting van de schulden geeft het vertrouwen een boost. Er is weer geloof in de toekomst van het bedrijf."Hij geeft Eric Van Zele - een collega-Trends Manager van het Jaar - een pluimpje voor zijn rol in de schuldherschikking. Hij bemiddelde met de obligatiehouders. Vooral Quaeroq en Alychlo (Marc Coucke) waren ontgoocheld omdat de resultaatverbetering na de toekenning van de obligatieleningen in 2014 er niet sneller kwam. "Dat Eric Van Zele voorzitter wordt, is een sterke boodschap", vindt Callewaert, die vermoedt dat de zoektocht naar een nieuwe CEO maanden in beslag zal nemen. In het huidige akkoord wordt al 11,72 miljoen van de 27 miljoen aan converteerbare obligatieleningen omgezet in aandelen. Maar Jan Callewaert heeft er vertrouwen in dat bij de algemene vergadering van 31 mei ook de rest van de obligatieleningen in aandelen wordt omgezet. "De signalen zijn van dien aard dat praktisch iedereen dat zal doen. Ook dat zal het vertrouwen van de grote bedrijven versterken", zegt hij. Option zou dan alleen nog de brugfinancieringen als financiële schulden op de balans hebben: ruim 4 miljoen van de oude brugfinancieringen (waaronder 2 miljoen van Callewaert zelf) en de 2,6 miljoen van de nieuwe. Callewaert verwacht dat ook van de oudere brugfinancieringen wordt omgezet in kapitaal, maar zelf houdt hij daar voorlopig de boot af. Bij Option werken nog 38 mensen. "Er komen geen bijkomende afvloeiingen. Integendeel, zoeken we een paar nieuwe profielen", verzekert Callewaert. In de tweede jaarhelft was er al een opmerkelijke kostendaling. "Het ontwikkelingsplatform is gestabiliseerd. Daar moet niet zoveel cash meer naartoe."Ongeveer acht medewerkers van Option werken aan het engineeringcontract met het Amerikaans-Indiase Danlaw, dat een derde generatie datalogger voor autoverzekeraars ontwikkelt. Callewaert verwacht daar in 2017 ongeveer 2 miljoen euro omzet van.