Vandermeiren wil een nieuwe wind doen waaien door het Antwerps Havenbedrijf en andere accenten leggen. Daarom wil hij de missie en de visie van het havenbedrijf herdefiniëren. Er moet meer aandacht gaan naar samenwerking en dialoog met de havengemeenschap, maar ook met de ruimere groep stakeholders.
...