"Algemeen gezien is er na de verkiezingen weinig ruimte voor belastingverlagingen, als tegelijkertijd ook het begrotingstekort naar beneden moet worden geduwd", zegt Wunsch. "Maar alles heeft te maken met hoe ambitieus diezelfde partijen daarnaast ook zullen zijn op het vlak van controle van de uitgaven." "Er is misschien een beetje ruimte om de samenstelling van de (belasting)ontvangsten te veranderen. Maar een deel van de marge is al opgebruikt door de taxshift", klinkt het nog. Volgens Wunsch is er in de eerste plaats nood aan een volgehouden begrotingsbeleid. Het voorbije jaar was er op dat vlak eerder sprake van een status quo. Het begrotingstekort kwam in 2018 uit op 0,7 procent, iets minder dan in 2017 (-0,9 procent). "In 2018 is er niet gesaneerd. Maar het is belangrijk dat de inspanningen worden voortgezet. Er moeten buffers worden opgebouwd voor de volgende recessie, want België blijft erg kwetsbaar door de hoge staatsschuld." Wunsch wijst er ook op dat die staatsschuld in België wel afneemt, maar dat die afbouw trager verloopt dan het Europese gemiddelde. Vorig jaar zakte de schuld met anderhalf procentpunt, tot 102 procent van het bbp. "Wat echt van belang is: als je met een begrotingsplan komt, voer het dan uit." De voorbije legislaturen worden volgens hem al te vaak gekenmerkt door een "stop and go"-beleid, waarbij forse inspanningen werden afgewisseld met periodes waarin te weinig werd gedaan om de financiën op orde te houden. "Mensen hebben daardoor het gevoel dat er al tien jaar onophoudelijk bespaard wordt, maar dat is niet correct." (Belga)

"Algemeen gezien is er na de verkiezingen weinig ruimte voor belastingverlagingen, als tegelijkertijd ook het begrotingstekort naar beneden moet worden geduwd", zegt Wunsch. "Maar alles heeft te maken met hoe ambitieus diezelfde partijen daarnaast ook zullen zijn op het vlak van controle van de uitgaven." "Er is misschien een beetje ruimte om de samenstelling van de (belasting)ontvangsten te veranderen. Maar een deel van de marge is al opgebruikt door de taxshift", klinkt het nog. Volgens Wunsch is er in de eerste plaats nood aan een volgehouden begrotingsbeleid. Het voorbije jaar was er op dat vlak eerder sprake van een status quo. Het begrotingstekort kwam in 2018 uit op 0,7 procent, iets minder dan in 2017 (-0,9 procent). "In 2018 is er niet gesaneerd. Maar het is belangrijk dat de inspanningen worden voortgezet. Er moeten buffers worden opgebouwd voor de volgende recessie, want België blijft erg kwetsbaar door de hoge staatsschuld." Wunsch wijst er ook op dat die staatsschuld in België wel afneemt, maar dat die afbouw trager verloopt dan het Europese gemiddelde. Vorig jaar zakte de schuld met anderhalf procentpunt, tot 102 procent van het bbp. "Wat echt van belang is: als je met een begrotingsplan komt, voer het dan uit." De voorbije legislaturen worden volgens hem al te vaak gekenmerkt door een "stop and go"-beleid, waarbij forse inspanningen werden afgewisseld met periodes waarin te weinig werd gedaan om de financiën op orde te houden. "Mensen hebben daardoor het gevoel dat er al tien jaar onophoudelijk bespaard wordt, maar dat is niet correct." (Belga)