"Enerzijds zal het aantal pensioenuitkeringen door de pensioenhervorming verminderen, omdat men de pensioenleeftijd verhoogt. Anderzijds zullen dankzij die latere pensioenleeftijd meer mensen aan de arbeidsmarkt blijven participeren op latere leeftijd. Zij zullen dus het arbeidsaanbod versterken en daardoor ook economische groei genereren. Dankzij die groei krijg je ook meer bijdragen aan de overheidsfinanciën, in de vorm van belastingen en sociale bijdragen", aldus Smets. "Die twee effecten samen maken dat de totale kost van de vergrijzingsfactuur ongeveer gehalveerd wordt dankzij de pensioenhervorming." De budgettaire kosten van de vergrijzing zouden tussen 2014 en 2060 uitkomen op 2,1 procentpunt van het bruto binnenlands product (bbp). Eerder was er sprake van 4,2 procent bbp. De NBB verwacht dat de totale werkgelegenheidsgraad dankzij de pensioenhervorming 3,9 procentpunt hoger zal liggen tegen 2060, en zelfs 16,4 procentpunt bij de 55- tot 66-jarigen. De beroepsbevolking zou concreet met 318.000 eenheden toenemen in vergelijking met een scenario zonder hervorming. Het bbp zou met 5,6 procent toenemen. De Nationale Bank wijst er in haar jaarverslag nog op dat door de langere loopbanen het gemiddelde pensioenbedrag zal stijgen. "Hierdoor, en ook door de toenemende participatie van vrouwen, zal het armoederisico bij gepensioneerden verkleinen. Bovendien zou de ongelijkheid tussen gepensioneerden afnemen", klinkt het. (Belga)

"Enerzijds zal het aantal pensioenuitkeringen door de pensioenhervorming verminderen, omdat men de pensioenleeftijd verhoogt. Anderzijds zullen dankzij die latere pensioenleeftijd meer mensen aan de arbeidsmarkt blijven participeren op latere leeftijd. Zij zullen dus het arbeidsaanbod versterken en daardoor ook economische groei genereren. Dankzij die groei krijg je ook meer bijdragen aan de overheidsfinanciën, in de vorm van belastingen en sociale bijdragen", aldus Smets. "Die twee effecten samen maken dat de totale kost van de vergrijzingsfactuur ongeveer gehalveerd wordt dankzij de pensioenhervorming." De budgettaire kosten van de vergrijzing zouden tussen 2014 en 2060 uitkomen op 2,1 procentpunt van het bruto binnenlands product (bbp). Eerder was er sprake van 4,2 procent bbp. De NBB verwacht dat de totale werkgelegenheidsgraad dankzij de pensioenhervorming 3,9 procentpunt hoger zal liggen tegen 2060, en zelfs 16,4 procentpunt bij de 55- tot 66-jarigen. De beroepsbevolking zou concreet met 318.000 eenheden toenemen in vergelijking met een scenario zonder hervorming. Het bbp zou met 5,6 procent toenemen. De Nationale Bank wijst er in haar jaarverslag nog op dat door de langere loopbanen het gemiddelde pensioenbedrag zal stijgen. "Hierdoor, en ook door de toenemende participatie van vrouwen, zal het armoederisico bij gepensioneerden verkleinen. Bovendien zou de ongelijkheid tussen gepensioneerden afnemen", klinkt het. (Belga)