Het economisch herstel zette zich in 2018 voort, zo blijkt uit de statistieken van de Nationale Bank. Zoals eerder al bekendgemaakt, groeide de Belgische economie vorig jaar met 1,4 procent. Dat cijfer ligt iets lager dan de groei van 2017 (1,7 procent). Maar die groei blijkt vooral erg goed te worden omgezet in nieuwe banen. Met een stijging van 1,2 procent steeg de werkgelegenheid bijna even sterk als de economie. In concrete aantallen komt dat neer op 59.000 extra jobs in 2018. Ook in 2015 (41.000), 2016 (59.000) en 2017 (65.000) werden al een pak banen gecreëerd. Op vier jaar tijd zijn er dus 224.000 jobs bijgekomen in ons land. "De laatste jaren is er zeer belangrijke vooruitgang geboekt op dat vlak", zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Dat is ook in overeenstemming met de ambitie van de federale regering, die van "jobs, jobs, jobs" een prioriteit had gemaakt. Toch is het niet duidelijk in welke mate dit te danken is aan het regeringsbeleid. "De maatregelen van de regering hebben zeker een impact. Het is moeilijk te berekenen hoe groot die is, maar ze hebben minstens bijgedragen tot de groei", verklaarde Wunsch bij de voorstelling van het jaarverslag. Mede als gevolg van die jobcreatie, daalde de werkloosheid vorig jaar met 30.000 eenheden. Op vier jaar tijd liep het aantal werklozen met meer dan 100.000 terug. De werkloosheidsgraad is zo teruggelopen tot 6 procent, een niveau dat volgens de Nationale Bank al sinds de jaren zeventig niet meer werd bereikt. Nog volgens NBB is intussen 70 procent van de Belgische bevolking tussen de 20 en 64 jaar aan het werk. Dat is 2 procentpunt meer dan aan het begin van de financiële crisis. (Belga)

Het economisch herstel zette zich in 2018 voort, zo blijkt uit de statistieken van de Nationale Bank. Zoals eerder al bekendgemaakt, groeide de Belgische economie vorig jaar met 1,4 procent. Dat cijfer ligt iets lager dan de groei van 2017 (1,7 procent). Maar die groei blijkt vooral erg goed te worden omgezet in nieuwe banen. Met een stijging van 1,2 procent steeg de werkgelegenheid bijna even sterk als de economie. In concrete aantallen komt dat neer op 59.000 extra jobs in 2018. Ook in 2015 (41.000), 2016 (59.000) en 2017 (65.000) werden al een pak banen gecreëerd. Op vier jaar tijd zijn er dus 224.000 jobs bijgekomen in ons land. "De laatste jaren is er zeer belangrijke vooruitgang geboekt op dat vlak", zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Dat is ook in overeenstemming met de ambitie van de federale regering, die van "jobs, jobs, jobs" een prioriteit had gemaakt. Toch is het niet duidelijk in welke mate dit te danken is aan het regeringsbeleid. "De maatregelen van de regering hebben zeker een impact. Het is moeilijk te berekenen hoe groot die is, maar ze hebben minstens bijgedragen tot de groei", verklaarde Wunsch bij de voorstelling van het jaarverslag. Mede als gevolg van die jobcreatie, daalde de werkloosheid vorig jaar met 30.000 eenheden. Op vier jaar tijd liep het aantal werklozen met meer dan 100.000 terug. De werkloosheidsgraad is zo teruggelopen tot 6 procent, een niveau dat volgens de Nationale Bank al sinds de jaren zeventig niet meer werd bereikt. Nog volgens NBB is intussen 70 procent van de Belgische bevolking tussen de 20 en 64 jaar aan het werk. Dat is 2 procentpunt meer dan aan het begin van de financiële crisis. (Belga)