"Ik pleit niet voor een snelle sanering, maar pas als er sprake is van een solide economisch herstel", aldus Wunsch. Hij verwees daarbij naar de primaire uitgaven (dus zonder intrestbetalingen, red.) die de voorbij twintig jaar fors zijn gestegen, van 42,7 procent van het bbp in 2000 tot 55 procent van het bbp tegen 2023. "Dat is een half procent per jaar, bovenop de economische groei. Dat is dus niet houdbaar", aldus de gouverneur. Een structureel evenwicht ziet Wunsch pas binnen tien jaar mogelijk, "al kan het interessant zijn om tussentijdse doelstellingen te stellen in verband met de schuld". Want ook die dreigt onhoudbaar te worden. Zolang de rente zeer laag of zelfs negatief is, vormt die geen probleem, maar Wunsch waarschuwde voor het moment dat de rente gaat stijgen. "Dan kan het plots snel gaan." Als gevolg van de coronacrisis en van de steunmaatregelen die de overheid heeft genomen, steeg het Belgische begrotingstekort van 1,9 procent van het bbp in 2019 tot 10,1 procent bbp in 2020. De schuldgraad nam met 17 basispunten toe, tot 115,1 procent van het bbp. Het pleidooi van verschillende economen om de Europese Centrale Bank een deel van de overheidsschulden te laten kwijtschelden, wees Wunsch af. Volgens hem is dit gevaarlijk en kan het leiden tot stress op de financiële markten. "Maar vooral: het is ook niet nodig, want de overheden lenen aan negatieve rentes. De schulden zullen dus niet wegen op de overheidsuitgaven." (Belga)

"Ik pleit niet voor een snelle sanering, maar pas als er sprake is van een solide economisch herstel", aldus Wunsch. Hij verwees daarbij naar de primaire uitgaven (dus zonder intrestbetalingen, red.) die de voorbij twintig jaar fors zijn gestegen, van 42,7 procent van het bbp in 2000 tot 55 procent van het bbp tegen 2023. "Dat is een half procent per jaar, bovenop de economische groei. Dat is dus niet houdbaar", aldus de gouverneur. Een structureel evenwicht ziet Wunsch pas binnen tien jaar mogelijk, "al kan het interessant zijn om tussentijdse doelstellingen te stellen in verband met de schuld". Want ook die dreigt onhoudbaar te worden. Zolang de rente zeer laag of zelfs negatief is, vormt die geen probleem, maar Wunsch waarschuwde voor het moment dat de rente gaat stijgen. "Dan kan het plots snel gaan." Als gevolg van de coronacrisis en van de steunmaatregelen die de overheid heeft genomen, steeg het Belgische begrotingstekort van 1,9 procent van het bbp in 2019 tot 10,1 procent bbp in 2020. De schuldgraad nam met 17 basispunten toe, tot 115,1 procent van het bbp. Het pleidooi van verschillende economen om de Europese Centrale Bank een deel van de overheidsschulden te laten kwijtschelden, wees Wunsch af. Volgens hem is dit gevaarlijk en kan het leiden tot stress op de financiële markten. "Maar vooral: het is ook niet nodig, want de overheden lenen aan negatieve rentes. De schulden zullen dus niet wegen op de overheidsuitgaven." (Belga)