Wunsch stelt dat een economie in staat moet zijn om flexibel in te spelen op dergelijke uitdagingen. "Risico's zullen nooit verdwijnen, maar ze zullen wel veranderen. Het is van belang om flexibel te kunnen reageren. Daarom blijven structurele hervormingen nodig." Vooral de krapte op de arbeidsmarkt wordt daarbij als een belangrijke uitdaging gezien. Het aantal openstaande vacatures liep in 2018 namelijk verder op. In Vlaanderen gaat het om zowat 4 procent. Daardoor moeten sommige ondernemingen, wegens gebrek aan geschikte arbeidskrachten, afzien van bijkomende productie. "Veel vacatures vragen nochtans geen specifiek diploma. In de lijst van knelpuntberoepen vind je ook schoonmakers, kelners en technici. Het gaat dus niet enkel om ingenieurs die vijf talen moeten kennen", zegt Wunsch. Als oorzaak wordt onder meer gekeken naar de inactiviteitsgraad - het aantal mensen dat niet actief is op de arbeidsmarkt - die traditioneel hoog ligt in België. Dat komt onder meer omdat vijftigplussers, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond nog altijd moeilijk bereikt worden. Ook de zwakke interregionale mobiliteit en onvoldoende financiële stimulansen om aan het werk te gaan, spelen een rol, zegt Wunsch. Een andere uitdaging van de Belgische economie is het opvoeren van de productiviteit, die de voorbije jaren amper gestegen is. Daarvoor moet meer aandacht gaan naar het opdrijven van de innovatie en moeten middelen eenvoudiger kunnen verschuiven naar meer productieve activiteiten. Voorts ziet de Nationale Bank ook een grote uitdaging in het aanpakken van de infrastructuur. "Er is bijvoorbeeld een enorm probleem qua files, wat een impact heeft op de kosten van de bedrijven en bovendien een bron van vervuiling betekent", zegt Wunsch. Ook de onzekerheid rond de energiebevoorrading wordt op dat vlak aangehaald. Met het zicht op de kernuitstap en de omslag naar een koolstofarme economie, pleit de Nationale Bank voor het invoeren van een strategie op langere termijn. "Het is voor de sector moeilijk om te weten welke investeringen kunnen gedaan worden. Investeringen in de energiesector gelden voor een periode van twintig, dertig jaar. Het is daarom belangrijk om een stabiel kader af te bakenen", zegt de gouverneur. Daarnaast wijst Wunsch nog op een reeks externe risico's, zoals de nog altijd onzekere afwikkeling van de brexit. De gevolgen daarvan zullen erg afhankelijk zijn van de manier waarop de brexit geregeld wordt en van het type van handelsrelatie dat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van kracht wordt. Geschat wordt dat de economische impact op lange termijn voor België bij het minst open model kan oplopen tot 1 procent van het bbp. In het geval van een "no deal" komen daar ook nog eens extra gevolgen op korte termijn bij, al lijken die moeilijk in te schatten. Ook het begrotings- en handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de crisis rond het Italiaanse overheidspapier worden als belangrijke externe risico's beschouwd. (Belga)

Wunsch stelt dat een economie in staat moet zijn om flexibel in te spelen op dergelijke uitdagingen. "Risico's zullen nooit verdwijnen, maar ze zullen wel veranderen. Het is van belang om flexibel te kunnen reageren. Daarom blijven structurele hervormingen nodig." Vooral de krapte op de arbeidsmarkt wordt daarbij als een belangrijke uitdaging gezien. Het aantal openstaande vacatures liep in 2018 namelijk verder op. In Vlaanderen gaat het om zowat 4 procent. Daardoor moeten sommige ondernemingen, wegens gebrek aan geschikte arbeidskrachten, afzien van bijkomende productie. "Veel vacatures vragen nochtans geen specifiek diploma. In de lijst van knelpuntberoepen vind je ook schoonmakers, kelners en technici. Het gaat dus niet enkel om ingenieurs die vijf talen moeten kennen", zegt Wunsch. Als oorzaak wordt onder meer gekeken naar de inactiviteitsgraad - het aantal mensen dat niet actief is op de arbeidsmarkt - die traditioneel hoog ligt in België. Dat komt onder meer omdat vijftigplussers, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond nog altijd moeilijk bereikt worden. Ook de zwakke interregionale mobiliteit en onvoldoende financiële stimulansen om aan het werk te gaan, spelen een rol, zegt Wunsch. Een andere uitdaging van de Belgische economie is het opvoeren van de productiviteit, die de voorbije jaren amper gestegen is. Daarvoor moet meer aandacht gaan naar het opdrijven van de innovatie en moeten middelen eenvoudiger kunnen verschuiven naar meer productieve activiteiten. Voorts ziet de Nationale Bank ook een grote uitdaging in het aanpakken van de infrastructuur. "Er is bijvoorbeeld een enorm probleem qua files, wat een impact heeft op de kosten van de bedrijven en bovendien een bron van vervuiling betekent", zegt Wunsch. Ook de onzekerheid rond de energiebevoorrading wordt op dat vlak aangehaald. Met het zicht op de kernuitstap en de omslag naar een koolstofarme economie, pleit de Nationale Bank voor het invoeren van een strategie op langere termijn. "Het is voor de sector moeilijk om te weten welke investeringen kunnen gedaan worden. Investeringen in de energiesector gelden voor een periode van twintig, dertig jaar. Het is daarom belangrijk om een stabiel kader af te bakenen", zegt de gouverneur. Daarnaast wijst Wunsch nog op een reeks externe risico's, zoals de nog altijd onzekere afwikkeling van de brexit. De gevolgen daarvan zullen erg afhankelijk zijn van de manier waarop de brexit geregeld wordt en van het type van handelsrelatie dat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van kracht wordt. Geschat wordt dat de economische impact op lange termijn voor België bij het minst open model kan oplopen tot 1 procent van het bbp. In het geval van een "no deal" komen daar ook nog eens extra gevolgen op korte termijn bij, al lijken die moeilijk in te schatten. Ook het begrotings- en handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de crisis rond het Italiaanse overheidspapier worden als belangrijke externe risico's beschouwd. (Belga)