NBB-gouverneur Jan Smets wees er bij de voorstelling van het jaarverslag op dat het verschil in werkgelegenheidsgraad van EU-burgers en niet-EU-burgers in België 23,1 procentpunt bedraagt. Dat is de op een na grootste kloof van alle landen in de Europese Unie. "Ongelooflijk", klonk het. "Gezien de huidige toestroom van asielzoekers is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat personen van niet-Europese afkomst op de arbeidsmarkt worden ingeschakeld", zo staat ook in het jaarverslag. "Zij beschikken over een aantal troeven; ze zouden met name de vergrijzing van de bevolking enigszins kunnen verlichten." Zo blijkt dat 51 procent van de asielzoekers 18 tot 34 jaar oud is, terwijl maar een vijfde van de Belgische bevolking tot die leeftijdscategorie behoort. "De strijd tegen werkgelegenheidsbelemmeringen voor niet-Europese staatsburgers wordt dus cruciaal om het potentieel van de vluchtelingengolf inzake werkgelegenheid en groei volledig te kunnen benutten", besluit het jaarverslag. Smets voegde aan het onderwerp wel toe dat de vluchtelingenstroom al bij al vermoedelijk niet zo'n grote impact zal hebben op de arbeidsmarkt. De NBB schatte die impact eerder al op telkens een kleine 10.000 extra mensen op arbeidsleeftijd in 2016 en 2017. De NBB-gouverneur pleitte er dan ook voor niet alleen te focussen op de vluchtelingen. "Er zijn nog grote groepen die te weinig worden gemobiliseerd" en voor wie er specifieke maatregelen zouden moeten komen. Zo slagen we er moeilijk in laaggeschoolden te activeren, en ook voor 55-plussers scoren we nog ver onder het EU-gemiddelde. (Belga)

NBB-gouverneur Jan Smets wees er bij de voorstelling van het jaarverslag op dat het verschil in werkgelegenheidsgraad van EU-burgers en niet-EU-burgers in België 23,1 procentpunt bedraagt. Dat is de op een na grootste kloof van alle landen in de Europese Unie. "Ongelooflijk", klonk het. "Gezien de huidige toestroom van asielzoekers is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat personen van niet-Europese afkomst op de arbeidsmarkt worden ingeschakeld", zo staat ook in het jaarverslag. "Zij beschikken over een aantal troeven; ze zouden met name de vergrijzing van de bevolking enigszins kunnen verlichten." Zo blijkt dat 51 procent van de asielzoekers 18 tot 34 jaar oud is, terwijl maar een vijfde van de Belgische bevolking tot die leeftijdscategorie behoort. "De strijd tegen werkgelegenheidsbelemmeringen voor niet-Europese staatsburgers wordt dus cruciaal om het potentieel van de vluchtelingengolf inzake werkgelegenheid en groei volledig te kunnen benutten", besluit het jaarverslag. Smets voegde aan het onderwerp wel toe dat de vluchtelingenstroom al bij al vermoedelijk niet zo'n grote impact zal hebben op de arbeidsmarkt. De NBB schatte die impact eerder al op telkens een kleine 10.000 extra mensen op arbeidsleeftijd in 2016 en 2017. De NBB-gouverneur pleitte er dan ook voor niet alleen te focussen op de vluchtelingen. "Er zijn nog grote groepen die te weinig worden gemobiliseerd" en voor wie er specifieke maatregelen zouden moeten komen. Zo slagen we er moeilijk in laaggeschoolden te activeren, en ook voor 55-plussers scoren we nog ver onder het EU-gemiddelde. (Belga)