De beleidsmaatregelen leidden vorig jaar tot een reeks positieve signalen. Zo ging de economische groei licht hoger (tot 1,4 procent) en kwamen er voor het eerst in vier jaar jobs bij op de private markt. Bovendien zou de loonkostenhandicap die sinds 1996 was opgebouwd tegenover de buurlanden, dit jaar volledig weggewerkt moeten zijn. Een reeks positieve signalen dus, maar dat betekent niet dat de rit gelopen is. "We zijn op de goede weg om de groei-obstakels uit de weg te ruimen, maar we moeten hervormingsinspanningen blijven leveren om de Belgische economie en haar duurzaamheid te versterken", stelde Smets. Daarbij is volgens de gouverneur het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht - door de regering vooropgesteld tegen 2018 - prioritair. Met een begrotingstekort van 2,8 procent vorig jaar werden de begrotingsdoelstellingen niet gehaald, aldus Smets. "Het traject naar een structureel evenwicht tegen 2018 heeft een zekere vertraging opgelopen. Die doelstelling is nochtans heel belangrijk om de schuldratio op een duurzame manier neerwaarts te laten gaan." De NBB-gouverneur schat dat er om dat structurele evenwicht te bereiken, een inspanning nodig is van ongeveer 2 procent van het bbp de komende jaren. (Belga)

De beleidsmaatregelen leidden vorig jaar tot een reeks positieve signalen. Zo ging de economische groei licht hoger (tot 1,4 procent) en kwamen er voor het eerst in vier jaar jobs bij op de private markt. Bovendien zou de loonkostenhandicap die sinds 1996 was opgebouwd tegenover de buurlanden, dit jaar volledig weggewerkt moeten zijn. Een reeks positieve signalen dus, maar dat betekent niet dat de rit gelopen is. "We zijn op de goede weg om de groei-obstakels uit de weg te ruimen, maar we moeten hervormingsinspanningen blijven leveren om de Belgische economie en haar duurzaamheid te versterken", stelde Smets. Daarbij is volgens de gouverneur het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht - door de regering vooropgesteld tegen 2018 - prioritair. Met een begrotingstekort van 2,8 procent vorig jaar werden de begrotingsdoelstellingen niet gehaald, aldus Smets. "Het traject naar een structureel evenwicht tegen 2018 heeft een zekere vertraging opgelopen. Die doelstelling is nochtans heel belangrijk om de schuldratio op een duurzame manier neerwaarts te laten gaan." De NBB-gouverneur schat dat er om dat structurele evenwicht te bereiken, een inspanning nodig is van ongeveer 2 procent van het bbp de komende jaren. (Belga)