Loonmatiging is al een tijdje aan de orde voor de werkende Belg. Die loonmatiging leidde ertoe dat de consumptie in België in 2016 minder bijdroeg tot de economische groei dan in de buurlanden. Anderzijds was de loonmatiging goed nieuws voor de bedrijven: er werd meer geïnvesteerd en er was meer export. Het verschil in loonkost per uur bedroeg in 2008 nog 5 procent, maar is nu helemaal weggewerkt. Er kwamen ook een pak jobs bij, vooral in de conjunctuurgevoelige sectoren (+28.000 banen). Tot 2014 was de banengroei hier negatief. Ook het aantal nieuwe zelfstandigen (+15.000) staat nu op het hoogste niveau in jaren. "De jobcreatie steeg sterker dan de economische groei", merkte Smets op. Hij riep op om de inspanningen van loonmatiging niet opnieuw verloren te laten gaan, door de herziene loonwet van 1996 correct te hanteren. Bij ontsporingen kan er dan sneller gecorrigeerd worden. Zorgwekkend blijft de inflatie in België: die is opmerkelijk hoger dan gemiddeld in de eurozone. "Als de inflatie te hoog blijft, gaan we opnieuw indexeringen krijgen, van prijzen maar ook van lonen, en die dreigen onze concurrentiepositie aan te tasten", waarschuwde Smets. Over de oorzaak van de hoge inflatie wilde hij niet speculeren. "We wachten op de analyse die gevraagd is door de minister van Werk." (Belga)

Loonmatiging is al een tijdje aan de orde voor de werkende Belg. Die loonmatiging leidde ertoe dat de consumptie in België in 2016 minder bijdroeg tot de economische groei dan in de buurlanden. Anderzijds was de loonmatiging goed nieuws voor de bedrijven: er werd meer geïnvesteerd en er was meer export. Het verschil in loonkost per uur bedroeg in 2008 nog 5 procent, maar is nu helemaal weggewerkt. Er kwamen ook een pak jobs bij, vooral in de conjunctuurgevoelige sectoren (+28.000 banen). Tot 2014 was de banengroei hier negatief. Ook het aantal nieuwe zelfstandigen (+15.000) staat nu op het hoogste niveau in jaren. "De jobcreatie steeg sterker dan de economische groei", merkte Smets op. Hij riep op om de inspanningen van loonmatiging niet opnieuw verloren te laten gaan, door de herziene loonwet van 1996 correct te hanteren. Bij ontsporingen kan er dan sneller gecorrigeerd worden. Zorgwekkend blijft de inflatie in België: die is opmerkelijk hoger dan gemiddeld in de eurozone. "Als de inflatie te hoog blijft, gaan we opnieuw indexeringen krijgen, van prijzen maar ook van lonen, en die dreigen onze concurrentiepositie aan te tasten", waarschuwde Smets. Over de oorzaak van de hoge inflatie wilde hij niet speculeren. "We wachten op de analyse die gevraagd is door de minister van Werk." (Belga)