Het balanstotaal van de banken daalde van 1.578 miljard euro eind 2007 (of 458 procent van het bruto binnenlands product, bbp) naar 1.008 miljard euro (248 procent bbp) eind september 2015. Dat was een lichte stijging tegenover 2014, "een beweging die lijkt te bevestigen dat er een punt is gezet achter het proces van 'deleveraging' dat sinds eind 2007 aan de gang was in de sector", zo staat in het jaarverslag. "De banksector heeft heel wat vooruitgang gemaakt op het vlak van bijvoorbeeld solvabiliteit en kwaliteit van de activa", stelde NBB-gouverneur Jan Smets. Dat resulteerde de voorbije jaren ook in oplopende winstcijfers. In de eerste negen maanden van 2015 boekten de banken een nettowinst van 4,4 miljard euro, tegen 3,6 miljard euro in dezelfde periode in 2014. Het is nog maar de vraag of dat ook de komende jaren mogelijk zal zijn. Een van de uitdagingen wordt de aanhoudend lage rente. "De banken moeten zich, vrees ik, voorbereiden op een tijd van lage rentes en onder druk staande marges", aldus Smets. De Nationale Bank zal er in die context op toezien dat de banken niet te veel risico's nemen in hun zoektocht naar activa die de rendabiliteit kunnen verhogen. Hetzelfde geldt overigens voor de verzekeringsondernemingen, waar de rendabiliteit vorig jaar al afnam door onder meer het lage rentepeil. De nettowinst van de sector kwam over de eerste negen maanden van 2015 uit op 0,6 miljard euro, tegen 1 miljard euro in dezelfde periode in 2014. (Belga)

Het balanstotaal van de banken daalde van 1.578 miljard euro eind 2007 (of 458 procent van het bruto binnenlands product, bbp) naar 1.008 miljard euro (248 procent bbp) eind september 2015. Dat was een lichte stijging tegenover 2014, "een beweging die lijkt te bevestigen dat er een punt is gezet achter het proces van 'deleveraging' dat sinds eind 2007 aan de gang was in de sector", zo staat in het jaarverslag. "De banksector heeft heel wat vooruitgang gemaakt op het vlak van bijvoorbeeld solvabiliteit en kwaliteit van de activa", stelde NBB-gouverneur Jan Smets. Dat resulteerde de voorbije jaren ook in oplopende winstcijfers. In de eerste negen maanden van 2015 boekten de banken een nettowinst van 4,4 miljard euro, tegen 3,6 miljard euro in dezelfde periode in 2014. Het is nog maar de vraag of dat ook de komende jaren mogelijk zal zijn. Een van de uitdagingen wordt de aanhoudend lage rente. "De banken moeten zich, vrees ik, voorbereiden op een tijd van lage rentes en onder druk staande marges", aldus Smets. De Nationale Bank zal er in die context op toezien dat de banken niet te veel risico's nemen in hun zoektocht naar activa die de rendabiliteit kunnen verhogen. Hetzelfde geldt overigens voor de verzekeringsondernemingen, waar de rendabiliteit vorig jaar al afnam door onder meer het lage rentepeil. De nettowinst van de sector kwam over de eerste negen maanden van 2015 uit op 0,6 miljard euro, tegen 1 miljard euro in dezelfde periode in 2014. (Belga)