Zondag had de ECB een beoordeling gepubliceerd waarin ze zei dat Sberbank Europe en haar dochters in Kroatië en Slovenië op de rand van het faillissement stonden. De Russische inval in Oekraïne leidde tot een "aanzienlijke uitstroom van deposito's" bij de bank, waardoor haar liquiditeitspositie verslechterde. Bovendien zijn er "geen beschikbare maatregelen met een realistische kans" om het tij te doen keren, oordeelde de centrale bank. Nu heeft de FMA Sberbank Europe een verbod opgelegd om haar activiteiten voort te zetten. Dat gebeurde op instructie van de ECB, luidt het. De depositogarantieregeling, die spaargeld tot 100.000 euro dekt, is in werking getreden. Intussen heeft ook de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB), de Europese instelling die beslist over herstel- of afwikkelingsregelingen van financiële instellingen in de bankenunie, zich over Sberbank Europe gebogen. In een mededeling laat de SRB weten dat er geen afwikkelingsregeling nodig is voor de Oostenrijkse activiteiten omdat die niet bijdragen aan "kritieke functies voor de economie", luidde het. "Normale insolventieprocedures zouden geen negatieve impact hebben op de financiële stabiliteit of de economie in Oostenrijk." Voor de Kraotische en Sloveense dochters van Sberbank Europe keurde de SRB wel afwikkelingsregelingen goed, omdat het publiek belang in die landen groter was. Het kapitaal van Sberbank in beide landen gaat over naar de banken HPB (Kroatië) en NLB (Slovenië). (Belga)

Zondag had de ECB een beoordeling gepubliceerd waarin ze zei dat Sberbank Europe en haar dochters in Kroatië en Slovenië op de rand van het faillissement stonden. De Russische inval in Oekraïne leidde tot een "aanzienlijke uitstroom van deposito's" bij de bank, waardoor haar liquiditeitspositie verslechterde. Bovendien zijn er "geen beschikbare maatregelen met een realistische kans" om het tij te doen keren, oordeelde de centrale bank. Nu heeft de FMA Sberbank Europe een verbod opgelegd om haar activiteiten voort te zetten. Dat gebeurde op instructie van de ECB, luidt het. De depositogarantieregeling, die spaargeld tot 100.000 euro dekt, is in werking getreden. Intussen heeft ook de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB), de Europese instelling die beslist over herstel- of afwikkelingsregelingen van financiële instellingen in de bankenunie, zich over Sberbank Europe gebogen. In een mededeling laat de SRB weten dat er geen afwikkelingsregeling nodig is voor de Oostenrijkse activiteiten omdat die niet bijdragen aan "kritieke functies voor de economie", luidde het. "Normale insolventieprocedures zouden geen negatieve impact hebben op de financiële stabiliteit of de economie in Oostenrijk." Voor de Kraotische en Sloveense dochters van Sberbank Europe keurde de SRB wel afwikkelingsregelingen goed, omdat het publiek belang in die landen groter was. Het kapitaal van Sberbank in beide landen gaat over naar de banken HPB (Kroatië) en NLB (Slovenië). (Belga)