Partena nam de situatie van 196.000 werknemers onder de loep, van wie gemiddeld bijna een kwart deeltijds werkt. Toch is er een grote genderkloof zichtbaar, met namelijk 42 procent vrouwen die deeltijds werken ten opzichte van 10 procent mannen. Hoewel het verschil zich in alle leeftijdscategorieën voordoet, neemt het aandeel van deeltijds werkende vrouwen toe met de leeftijd. Bij de 20- tot 30-jarigen werkt 33 procent van de vrouwen deeltijds. Dit percentage neemt gedurende de jaren toe. Bij de werkneemsters tussen 50 en 60 jaar werkt uiteindelijk bijna een vrouw op de twee deeltijds. Deze trend tekent zich niet af bij de mannen. Hier neemt het percentage zelfs af van ongeveer 11 procent bij de 20- tot 30-jarigen tot 9 procent bij de 50- tot 60-jarigen. Volgens Partena Professional heeft de opleiding die iemand heeft genoten een invloed op de keuze om deeltijds te gaan werken of niet. Zo neemt het percentage voltijdse werknemers toe met een hoger diploma. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen, die met een universitair diploma of een diploma niet-universitair hoger onderwijs er minder snel voor kiezen om deeltijds te gaan werken. Wat betreft het contracttype is er een minder groot verschil tussen mannen en vrouwen en lopen de cijfers ongeveer gelijk. Toch zijn er binnen alle leeftijdscategorieën net meer mannen dan vrouwen met een contract van onbepaalde duur. (Belga)

Partena nam de situatie van 196.000 werknemers onder de loep, van wie gemiddeld bijna een kwart deeltijds werkt. Toch is er een grote genderkloof zichtbaar, met namelijk 42 procent vrouwen die deeltijds werken ten opzichte van 10 procent mannen. Hoewel het verschil zich in alle leeftijdscategorieën voordoet, neemt het aandeel van deeltijds werkende vrouwen toe met de leeftijd. Bij de 20- tot 30-jarigen werkt 33 procent van de vrouwen deeltijds. Dit percentage neemt gedurende de jaren toe. Bij de werkneemsters tussen 50 en 60 jaar werkt uiteindelijk bijna een vrouw op de twee deeltijds. Deze trend tekent zich niet af bij de mannen. Hier neemt het percentage zelfs af van ongeveer 11 procent bij de 20- tot 30-jarigen tot 9 procent bij de 50- tot 60-jarigen. Volgens Partena Professional heeft de opleiding die iemand heeft genoten een invloed op de keuze om deeltijds te gaan werken of niet. Zo neemt het percentage voltijdse werknemers toe met een hoger diploma. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen, die met een universitair diploma of een diploma niet-universitair hoger onderwijs er minder snel voor kiezen om deeltijds te gaan werken. Wat betreft het contracttype is er een minder groot verschil tussen mannen en vrouwen en lopen de cijfers ongeveer gelijk. Toch zijn er binnen alle leeftijdscategorieën net meer mannen dan vrouwen met een contract van onbepaalde duur. (Belga)