De opeenvolgende federale regeringen in ons land voerden een wisselend nucleair beleid. In 2003 besliste de regering dat de oudste reactoren in ons land, waaronder dus Doel 1 en Doel 2, in 2015 buiten werking gesteld worden. Die beslissing werd in 2009 gewijzigd en de uitbating van de oudste centrales werd verlengd met tien jaar. In december 2013 belist de regering om Doel 1 en Doel 2 toch in 2015 stil te leggen, en enkel Tihange 1 tien jaar langer uit te baten, maar in november 2015 bereikt de regering uiteindelijk wel een akkoord met Engie Electrabel om Ook Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden (tot 2025). In februari 2016 vond al voorbereidende missie plaats om het langetermijnuitbatingsproject te beoordelen, op vraag van de regering en het FANC, en die legde een referentiekader vast voor de uiteindelijke SALTO-missie van Doel 1 en 2. "Uit de expertmissie volgden aanbevelingen en suggesties waarmee Engie Electrabel rekening moest houden bij de verdere implementatie van het LTO-plan van Doel 1 en 2", zegt het FANC. "Daarnaast identificeerden de deskundigen ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten stemden grotendeels overeen met de veiligheidseisen die het FANC reeds onder de aandacht had gebracht in 2014. Engie Electrabel kreeg een jaar de tijd, tot aan de SALTO-missie in februari 2017, om deze verbeterpunten aan te pakken." Of Engie Electrabel daarin slaagde, zal duidelijk worden uit de eerste resultaten die op 23 februari, na de slotvergadering, bekend gemaakt worden. In december 2018 volgt een opvolgmissie om te zien of de aanbevelingen en suggesties opgevolgd worden. (Belga)

De opeenvolgende federale regeringen in ons land voerden een wisselend nucleair beleid. In 2003 besliste de regering dat de oudste reactoren in ons land, waaronder dus Doel 1 en Doel 2, in 2015 buiten werking gesteld worden. Die beslissing werd in 2009 gewijzigd en de uitbating van de oudste centrales werd verlengd met tien jaar. In december 2013 belist de regering om Doel 1 en Doel 2 toch in 2015 stil te leggen, en enkel Tihange 1 tien jaar langer uit te baten, maar in november 2015 bereikt de regering uiteindelijk wel een akkoord met Engie Electrabel om Ook Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden (tot 2025). In februari 2016 vond al voorbereidende missie plaats om het langetermijnuitbatingsproject te beoordelen, op vraag van de regering en het FANC, en die legde een referentiekader vast voor de uiteindelijke SALTO-missie van Doel 1 en 2. "Uit de expertmissie volgden aanbevelingen en suggesties waarmee Engie Electrabel rekening moest houden bij de verdere implementatie van het LTO-plan van Doel 1 en 2", zegt het FANC. "Daarnaast identificeerden de deskundigen ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten stemden grotendeels overeen met de veiligheidseisen die het FANC reeds onder de aandacht had gebracht in 2014. Engie Electrabel kreeg een jaar de tijd, tot aan de SALTO-missie in februari 2017, om deze verbeterpunten aan te pakken." Of Engie Electrabel daarin slaagde, zal duidelijk worden uit de eerste resultaten die op 23 februari, na de slotvergadering, bekend gemaakt worden. In december 2018 volgt een opvolgmissie om te zien of de aanbevelingen en suggesties opgevolgd worden. (Belga)