Er vond al een onderhoud plaats met de werknemers die beweren slachtoffer te zijn en daaruit bleek dat het om zware beschuldigingen gaat, waarop beslist werd om een neutraal en diepgaand onderzoek op te starten, staat in een interne nota van Brussels Airlines die Belga kon inkijken. Het onderzoek werd toevertrouwd aan Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines. Op die manier kan geen enkele persoon binnen het bedrijf het onderzoek beïnvloeden. Brussels Airlines moedigt haar personeel aan om te signaleren als ze zich slachtoffer zouden voelen van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd binnen de onderneming een procedure op poten gezet waarbij de strengste vertrouwelijkheidsnormen gelden, klinkt het. De vakbonden zijn op de hoogte. In het bewuste onderzoek waarover La Libre berichtte, zijn de werknemers uit deze afdeling tijdelijk van hun functie ontheven. Dat gebeurde in onderling overleg, om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen. Maar deze tijdelijke schorsing is geen strafmaatregel, beklemtoont de directie. Men zal de nodige maatregelen nemen jegens de slachtoffers en de daders. Meer commentaar wil men donderdag niet kwijt, "tot het onderzoek is afgerond". (Belga)

Er vond al een onderhoud plaats met de werknemers die beweren slachtoffer te zijn en daaruit bleek dat het om zware beschuldigingen gaat, waarop beslist werd om een neutraal en diepgaand onderzoek op te starten, staat in een interne nota van Brussels Airlines die Belga kon inkijken. Het onderzoek werd toevertrouwd aan Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines. Op die manier kan geen enkele persoon binnen het bedrijf het onderzoek beïnvloeden. Brussels Airlines moedigt haar personeel aan om te signaleren als ze zich slachtoffer zouden voelen van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd binnen de onderneming een procedure op poten gezet waarbij de strengste vertrouwelijkheidsnormen gelden, klinkt het. De vakbonden zijn op de hoogte. In het bewuste onderzoek waarover La Libre berichtte, zijn de werknemers uit deze afdeling tijdelijk van hun functie ontheven. Dat gebeurde in onderling overleg, om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen. Maar deze tijdelijke schorsing is geen strafmaatregel, beklemtoont de directie. Men zal de nodige maatregelen nemen jegens de slachtoffers en de daders. Meer commentaar wil men donderdag niet kwijt, "tot het onderzoek is afgerond". (Belga)