De concurrentie, de kabelregelgeving en lagere inkomsten uit roaming en mobiele telefonie wegen op de groeiverwachtingen van Telenet. Volgens de Mechelaars zullen de jaaropbrengsten slechts 2 procent hoger liggen dan in 2015. De gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom zal zelfs niet verhogen en op het niveau van 2015 blijven.

De opbrengsten in het eerste kwartaal groeiden nog wel met 5 procent tot 552,5 miljoen, vooral door de stijging van het aantal Whop- en Whoppa-abonnees. Er zijn er nu al 1.109.000 (+6%). Klanten kopen ook meer extra's uit het entertainmentaanbod. Samen deed dat de opbrengst per klant met 5 procent toenemen tot 52,3 euro per maand. Ook de prijsverhogingen uit februari spelen daarin mee, zegt Telenet.

De gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom (ebitda) nam op vergelijkbare basis met 2 procent toe tot 262,1 miljoen euro. De integratie van Base en vooral de hogere verkoop- en marketingkosten drukten de ebitda met 10,4 miljoen euro. Over heel 2016 denkt Telenet dezelfde gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom te halen als in 2015.

De resultaten van de mobiele operator Base zijn van 12 februari af in de cijfers meegerekend. Telenet heeft dankzij de overname nu 3 miljoen mobiele klanten. Er was een nettogroei van 21.600 gebruikers met een abonnement, onder meer door kortingen vanaf het tweede gsm-abonnement in een gezin en door bundeling met smartphones.

Hoewel de omzet groeide, hebben de prijsverhogingen van februari ook negatieve gevolgen. De sterke prijsstijging voor bellen in de piekuren in februari heeft het verloop bij de telefonieklanten van Telenet met 0,3 procentpunten verhoogd tot 9,2 procent. Het aantal tv-klanten daalde met 13.700 tot 2.041.100.

De investeringen stegen tot 188,4 miljoen door de uitzendrechten het Belgische voetbal, de exclusieve rechten voor de Britse Premier League voor drie seizoenen, hogere uitgaven voor de vaste netwerkupgrade en door de Base-overname.

Telenet voorziet nu 300 miljoen in plaats van 240 miljoen kosten door de integratie van Base. De netwerkinvesteringen in Base worden verhoogd tot 250 miljoen. Daarentegen verwacht Telenet tegen 2020 ook jaarlijks 70 miljoen meer synergie door de integratie van Base, namelijk 220 miljoen in plaats van 150 miljoen.

De vrije kasstroom was dit kwartaal negatief, maar over heel 2016 denkt Telenet 175 tot 200 miljoen vrije kasstroom te halen. Vorig jaar was de vrije kasstroom bij Telenet (zonder Base) 279 miljoen euro.

De concurrentie, de kabelregelgeving en lagere inkomsten uit roaming en mobiele telefonie wegen op de groeiverwachtingen van Telenet. Volgens de Mechelaars zullen de jaaropbrengsten slechts 2 procent hoger liggen dan in 2015. De gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom zal zelfs niet verhogen en op het niveau van 2015 blijven. De opbrengsten in het eerste kwartaal groeiden nog wel met 5 procent tot 552,5 miljoen, vooral door de stijging van het aantal Whop- en Whoppa-abonnees. Er zijn er nu al 1.109.000 (+6%). Klanten kopen ook meer extra's uit het entertainmentaanbod. Samen deed dat de opbrengst per klant met 5 procent toenemen tot 52,3 euro per maand. Ook de prijsverhogingen uit februari spelen daarin mee, zegt Telenet. De gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom (ebitda) nam op vergelijkbare basis met 2 procent toe tot 262,1 miljoen euro. De integratie van Base en vooral de hogere verkoop- en marketingkosten drukten de ebitda met 10,4 miljoen euro. Over heel 2016 denkt Telenet dezelfde gecorrigeerde courante bedrijfskasstroom te halen als in 2015. De resultaten van de mobiele operator Base zijn van 12 februari af in de cijfers meegerekend. Telenet heeft dankzij de overname nu 3 miljoen mobiele klanten. Er was een nettogroei van 21.600 gebruikers met een abonnement, onder meer door kortingen vanaf het tweede gsm-abonnement in een gezin en door bundeling met smartphones. Hoewel de omzet groeide, hebben de prijsverhogingen van februari ook negatieve gevolgen. De sterke prijsstijging voor bellen in de piekuren in februari heeft het verloop bij de telefonieklanten van Telenet met 0,3 procentpunten verhoogd tot 9,2 procent. Het aantal tv-klanten daalde met 13.700 tot 2.041.100. De investeringen stegen tot 188,4 miljoen door de uitzendrechten het Belgische voetbal, de exclusieve rechten voor de Britse Premier League voor drie seizoenen, hogere uitgaven voor de vaste netwerkupgrade en door de Base-overname. Telenet voorziet nu 300 miljoen in plaats van 240 miljoen kosten door de integratie van Base. De netwerkinvesteringen in Base worden verhoogd tot 250 miljoen. Daarentegen verwacht Telenet tegen 2020 ook jaarlijks 70 miljoen meer synergie door de integratie van Base, namelijk 220 miljoen in plaats van 150 miljoen. De vrije kasstroom was dit kwartaal negatief, maar over heel 2016 denkt Telenet 175 tot 200 miljoen vrije kasstroom te halen. Vorig jaar was de vrije kasstroom bij Telenet (zonder Base) 279 miljoen euro.