Door de coronacrisis was de instroom op de arbeidsmarkt in de eerste helft van vorig jaar bij alle leeftijdsgroepen sterk afgenomen. Intussen is het herstel bij de leeftijdscategorieën boven de 25 jaar weer ingezet. Bij de 26 tot 55-jarigen gaat het om een stijging met 3,1 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020, bij de 55-plussers bedraagt de toename 9,4 procent. Enkel bij de werknemers van 25 jaar of jonger is er sprake van een nieuwe achteruitgang. De instroom op de arbeidsmarkt ligt er nog eens 4,7 procent lager dan tijdens het dieptepunt van de crisis. In vergelijking met 2019, dus vóór de coronacrisis, gaat het om een daling met 26,4 procent. De brutolonen van de startende jongeren liggen wel duidelijk hoger dan in het precoronatijdperk, zo blijkt ook uit de gegevens van Acerta. In de horeca gaat het zelfs om een stijging met 22,2 procent in vergelijking met 2019. "De horeca kampt met een structureel personeelstekort. Om personeel te winnen, proberen ze het loon aantrekkelijker te maken voor de startende jongeren", zegt Annelies Baelus van het hr-dienstenbedrijf. Ook in de voedingssector (+13,6 procent) en de sector logistiek en transport (+11,1 procent) gaat het om opvallend hogere lonen. In de farmaceutische sector ligt het gemiddelde bruto maandloon van jongeren nog altijd het hoogst (2.620,85 euro). Het onderzoek van Acerta is gebaseerd op de reële gegevens van werknemers bij meer dan 30.000 bedrijven uit de private sector. (Belga)

Door de coronacrisis was de instroom op de arbeidsmarkt in de eerste helft van vorig jaar bij alle leeftijdsgroepen sterk afgenomen. Intussen is het herstel bij de leeftijdscategorieën boven de 25 jaar weer ingezet. Bij de 26 tot 55-jarigen gaat het om een stijging met 3,1 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020, bij de 55-plussers bedraagt de toename 9,4 procent. Enkel bij de werknemers van 25 jaar of jonger is er sprake van een nieuwe achteruitgang. De instroom op de arbeidsmarkt ligt er nog eens 4,7 procent lager dan tijdens het dieptepunt van de crisis. In vergelijking met 2019, dus vóór de coronacrisis, gaat het om een daling met 26,4 procent. De brutolonen van de startende jongeren liggen wel duidelijk hoger dan in het precoronatijdperk, zo blijkt ook uit de gegevens van Acerta. In de horeca gaat het zelfs om een stijging met 22,2 procent in vergelijking met 2019. "De horeca kampt met een structureel personeelstekort. Om personeel te winnen, proberen ze het loon aantrekkelijker te maken voor de startende jongeren", zegt Annelies Baelus van het hr-dienstenbedrijf. Ook in de voedingssector (+13,6 procent) en de sector logistiek en transport (+11,1 procent) gaat het om opvallend hogere lonen. In de farmaceutische sector ligt het gemiddelde bruto maandloon van jongeren nog altijd het hoogst (2.620,85 euro). Het onderzoek van Acerta is gebaseerd op de reële gegevens van werknemers bij meer dan 30.000 bedrijven uit de private sector. (Belga)