"De federale inspectiediensten stellen vast dat de coronamaatregelen op het terrein niet overal even consequent worden nageleefd. Daardoor krijgt het virus opnieuw vrij spel", schrijft Paul Tousseyn, de directeur-generaal van de FOD voor Welzijn op het Werk. Zijn brief van donderdag 29 oktober, gericht aan alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, is een oproep dat ook zij alle overtredingen zouden melden. Sinds juni bestaat er nochtans een gemeenschappelijke inspectiestrategie van alle sociale rijksdiensten, zoals de RVA en de RSZ, om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maximaal te doen naleven. Maar volgens Tousseyn ontbreekt het aan voldoende inspecteurs, de Sociale Inspectie telt er 136. "Als ook de externe preventiediensten overtredingen zouden melden, zouden we onmiddellijk een onderzoek kunnen opstarten en passende maatregelen kunnen nemen." Elke onderneming is verplicht om zich aan te sluiten bij zo'n externe preventiedienst van zodra men een werknemer in dienst heeft. De voorbije maanden bleek bij controles naar de coronamaatregelen dat ruim zes op tien bedrijven niet in orde was, zegt PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders in de krant. Hij vraagt een verdubbeling van het aantal inspecteurs. (Belga)

"De federale inspectiediensten stellen vast dat de coronamaatregelen op het terrein niet overal even consequent worden nageleefd. Daardoor krijgt het virus opnieuw vrij spel", schrijft Paul Tousseyn, de directeur-generaal van de FOD voor Welzijn op het Werk. Zijn brief van donderdag 29 oktober, gericht aan alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, is een oproep dat ook zij alle overtredingen zouden melden. Sinds juni bestaat er nochtans een gemeenschappelijke inspectiestrategie van alle sociale rijksdiensten, zoals de RVA en de RSZ, om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maximaal te doen naleven. Maar volgens Tousseyn ontbreekt het aan voldoende inspecteurs, de Sociale Inspectie telt er 136. "Als ook de externe preventiediensten overtredingen zouden melden, zouden we onmiddellijk een onderzoek kunnen opstarten en passende maatregelen kunnen nemen." Elke onderneming is verplicht om zich aan te sluiten bij zo'n externe preventiedienst van zodra men een werknemer in dienst heeft. De voorbije maanden bleek bij controles naar de coronamaatregelen dat ruim zes op tien bedrijven niet in orde was, zegt PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders in de krant. Hij vraagt een verdubbeling van het aantal inspecteurs. (Belga)