De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen. De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen. (Belga)

De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen. De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen. (Belga)